Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

00. СЪДЪРЖАНИЕ

GA_4 Философия на свободата
Алтернативен линк

GA-4

РУДОЛФ ЩАЙНЕР

ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

НА ЕДИН МОДЕРЕН СВЕТОГЛЕД

/РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ НА ДУШАТА ПО ПРИРОДОНАУЧЕН МЕТОД/

превод от немски: БОРИС ПАРАШКЕВОВ

* * *

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Рудолф Щайнер и неговата "Философия на свободата

Предговор към новото издание (1918 г.)

Наука за свободата

Съзнателната човешка дейност

Основният подтик към науката

Мисленето в служба на разбирането на света

Светът като възприятие

Познаването на света

Човешката индивидуалност

Има ли граници познанието?

Реалността на свободата

10.Факторите на живота

11.Идеята за свободата

12.Философия на свободата и монизъм

13. Всемирна цел и цел на Живота (Предназначение на човека)

14 .Нравственото въображение (Дарвинизъм и нравственост)

15. Стойността на живота (Песимизъм и оптимизъм)

16. Индивидуалност и род

Заключителни въпроси.

Обобщение на монизма

Първо приложение (Добавка към новото издание от 1918 г.)

Второ приложение

 


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ


placeholder