Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Развитие на Земята и човека

GA_98 Природни и духовни същества
Алтернативен линк

РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЯТА И ЧОВЕКА

Мюнхен, 17 март 1908 г.

Когато последния път можах да говоря пред вас,49 насочихме поглед към небето, към планетите, които имат определено отношение към нашата човешка организация и нашия непосредствен живот. Днес ще разгледаме по-отблизо развитието на нашата планетна система, доколкото тя е свързана с човека. Знаете, че винаги разглеждаме цялото развитие на Космоса от гледната точка на развитието на човечеството. Колкото и далеч назад да хвърлим поглед, ние винаги го правим с намерението да разберем по-точно същността на човека. При това сме принудени да разглеждаме от различни страни историята на развитието на нашата собствена същност. Защото бихте могли да си представите, че предишните състояния на нашата Земя и другите небесни тела не са били по-малко сложни от нашите днешни условия. Не можем да разберем само с няколко представи развитието на нашата планетна система, а само можем от различни изходни точки да се доближим до разбирането на това развитие. Възможно е на някого да му се струва, че между отделните картини, които нахвърляме, съществуват противоречия. Окултните факти обаче се обрисуват само от различни гледни точки, както ако бихме нарисували едно дърво от различни страни. Можем да нарисуваме сто картини от едно и също дърво и винаги ще сме нарисували същото дърво, но картините ще са различни. Така, ако искаме да си изработим едно широко понятие, ще трябва да описваме от различни изходни точки. И след като сме спечелили много характеристики, те ще се обединят, както различните снимки от различни пространствени точки на наблюдението.

Днес ще опишем земното развитие, както то се представя пред духовните очи.

Знаем, че сегашното въплъщение на Земята се предхожда от три други – Старият Сатурн, Старото Слънце и Старата Луна. Знаем също как да си представим сатурновото състояние. Не можем да си представяме, че той е бил изграден от материя, подобна на нашата днешна материя. Ние различаваме като твърда материя нашата материална Земя, течната материя – нашата вода, газообразната – въздуха, и първото фино състояние – топлината. Ако бихме се доближили до Стария Сатурн, щяхме да го забележим само поради това, че се намираме в по-топло пространство, като в една печка. В тази огнена материя се поражда първата заложба на физическото тяло. Това обаче е било само огледално отражение, което се отпечатва в космическото пространство.

След една пралая Старият Сатурн преминава в Старото Слънце. Материята се сгъстява и става газообразна. Човешкото тяло се прониква с етерно тяло, но всичко е още много рядка газообразна материя. Това, което представляват физическото и етерното тяло, се вижда като фата моргана, като въздушно отражение в това Старо Слънце.

След една нова пралая Старото Слънце преминава в Старата Луна. Материята става течна. Човекът се прониква с астралното тяло. По време на лунното развитие става важно събитие. Съдържащото се в тази водна материя е било смесица от днешното Слънце, Луната и Земята. Идва обаче време, когато се отделя един вид слънце заедно с най-фините и най-живите субстанции и висши същества. Това, което са днес Луната и Земята, остава като едно тяло – Старата Луна. В момента на отделянето останалите на нея същества се втвърдяват.

Цялото лунно кълбо е било полуживо мирово тяло. Най-нисшето царство е стояло между днешния минерал и растителното царство, второто – между растителното и животинското царство, третото – между животинското и човешкото царство. Това, което днес са скали, е било като дървесината на дърветата. Цялата земна маса е била като торф, или спаначено пюре. Планините са били като дървесина. В тази основна субстанция се пораждат същества, които представляват нещо средно между днешното растително и животинско царство.

Белият имел днес израства от живото дърво. По онова време обаче той е притежавал смътно усещане, което вече го няма, понеже е закърнял. Третата степен, човекоподобните животни, са били предците на хората. Този образ на Старата Луна се оформя едва след отделянето на Слънцето, тя започва да го обкръжава.

След това отново се извършва съединяване и след една пралая изплува нашата Земя. Тя повтаря предишните състояния – сатурновото, слънчевото и лунното. Едва тогава достига до своята собствена земна форма. Че тя е имала огнено естество, е нещо, което се е запазило като полуспомен. Физиците казват, че Земята се е развила от едно огнено състояние. Но огненото състояние не е било газообразно, както си представяте, а съвсем различно от газ. Там вътре отново се формира първата заложба на физическото тяло. Това, което се поражда там, е различно от Стария Сатурн. Защото то вече е узрявало в предишните състояния – сатурновото, слънчевото и лунното. Сега то е резултат от предишните състояния – сложна човешка заложба от фина етерна субстанция. Земята е представлявала конгломерат от такива човешки заложби. Тя е изглеждала като къпина във фината топлинна материя. Не е била нищо друго освен съвкупност от човешки заложби в топлинната материя.

Трябва да си създадем една представа за тази първа заложба. Нека да вземем на помощ това, което в по-късните времена е останало от тази първа човешка заложба. Тя е обхваната от другите членове на човешката природа. Днес пулсира в нас като топлината на кръвта ни. Това е остатък от първата човешка заложба. Това, което се представя като потоци топлина, в течение на времето отново се преобразува. Горе, в главата, детето има едно меко място. Това е отворът, който човекът е имал там в древните времена. Около средата от развитието на човечеството там се е протягал навън един вид топлинен орган, пламъци като пипала, като една етерна латерна – циклопското око.

Не е било обаче око, а топлинен орган. Човекът е употребявал този орган, за да се ориентира. По това време той живее в по-топли и по-студени течни елементи. Този орган му е казвал коя околност е полезна или вредна за него. Този орган е преобразуване на един орган от огненото състояние на Земята. От него трябва да си представим излизащи силови линии към сърцето, едно обособяване, без да са съществували още другите органи, така че то е изглеждало като един вид латерна, от която излизат пипала като лъчи надолу, превърнали се по-късно в кръвоносните съдове. Това е човекът от топлина.

В това първо време на земната топлина Земята е още съединена със Слънцето, Луната и другите планети. По-късно става втвърдяване. Топлинното материално състояние преминава в газообразно състояние. Тази степен на земното развитие има голямо значение за хората. Защото при преминаването от топлина към въздух въздушните потоци се присъединяват към силовите линии от топлина и в земното развитие се появява дихателният процес. Появява се и много важен факт. Винаги, когато от една страна топлинна материя се сгъстява до въздушна материя, от друга страна тя се разрежда до още по-фино състояние, до светлина. Така е било още когато Старият Сатурн се преобразува в Старото Слънце. Газообразното състояние е било проникнато от светлина, излъчваща се в космическото пространство. Така е и сега, когато Земята се сгъстява до въздушното състояние. Тя се прониква от светлина и я излъчва в космическото пространство. Земята става, така да се каже, слънце. Светлината е причина за нещо друго, то прониква в тъмната топлинна материя. Първите човешки заложби не са светели, можело е най-много да се почувстват чрез топлинните разлики. Сега светлината облъчва и обгръща цялата система – топлия кръвен поток. Тази светлина се включва в човешкото тяло, това е нервната система. Силовите линии, структурните линии на нервната система стигат до светлинна форма. Мозъкът е бил положен като светлинна сила около огнената материя, около латерната. Нервната система, възприемаща светлината, сама е била светлина. И цялата Земя е светела навън в космическото пространство.

Настъпва времето, когато Слънцето отново се отделя от Земята. Най-фините субстанции и същества образуват самостоятелно мирово тяло, така че нашата Земя обкръжава Слънцето. С излизането на най-фините субстанции е свързано сгъстяването на останалата материя. От една страна, навън излиза финото светещо слънчево тяло, от друга страна, материята на Земята става много по-гъста. Тя стига до воднисто състояние, но е по-гъста от нашата морска вода, защото в нея се е съдържало всичко, което днес е в твърдо състояние. С втечняването се появява един нов елемент. Когато се поражда водата, навън от Космоса и от Земята прозвучава музиката на сферите, мировите тонове. Тя не е като днешната музика, която се разпространява чрез въздуха. Развитието на Земята стои под влиянието на мировата музика. Субстанциите се обособяват като отделни вещества от недиференцираната обща материя. Земните вещества започват да танцуват под влиянието на мировата музика. Това е диференцирането на веществата в органични вещества, например белтъчини. Така под влиянието на мировата музика, подобно на днешните хладниеви фигури, се поражда органичната материя, протоплазмата. Белтъчноподобни, лепкави субстанции се вмъкват в предишните силови линии на човешката заложба. Клетките, които днес се приемат като първи в историята на развитието на организмите, се пораждат много по-късно. Те се пораждат от дейността на различни същества. Също и атомът не е първоначалното, а това, което изпада от общото. Цялото изобщо не се поражда от обединяването на клетките. Целият процес се подтиква чрез това, че Луната се намира още в земното тяло. Трите човешки раси (епохи), които се развиват през тези времена, са полярната, хиперборейската и лемурийската раса (епоха). Тогава Луната се отделя от Земята.

Докато Луната още е свързана със Земята, се поражда още нещо. Това е времето на непрекъснато сгъстяване. В последното време от връзката на Земята с Луната се случва нещо особено. Първоначалният огън е бил като топлината на кръвта, жив огън.

Външният огън се появява в края на лунното време. За това, което се поражда там под влиянието на физическото изгаряне, получаваме най-добра представа, когато видим изгарящ физически труп. Каквото там остава като пепел, може да се сравни с остатъка при земното изгаряне. Това е нов елемент в нашето земно развитие. Така се появява всичко минерално. От органичните субстанции минералното, пепелоподобното, изпада като потъмняване, помрачаване. Преди е имало само белтъчни субстанции. Сега в белтъка се утаяват облаци от пепел. Тези пепелни облаци се включват в органичните субстанции на всички природни царства – растителното, животинското, човешкото.

Ако земното развитие би напредвало така, всичко е щяло да се мумифицира, да се вкамени. Вече споменахме какъв е смисълът да се разделят Слънцето и Луната. Смисълът на това разделяне е бил, че ако всички сили и същества бяха останали свързани, човекът нямаше да има днешните жизнени условия.

Ако Слънцето беше останало свързано със Земята, човекът щеше да се развива много бързо. Още с раждането си той би остарявал. Само високо развитите същества са можели да издържат това бурно развитие. Те отиват със Слънцето. Другите същества е трябвало да се втвърдят. Но втвърдяването е щяло да продължи, затова е трябвало Луната да се отдели от Земята. Така човекът е бил задържан в средата. Слънцето дава силата за напредващия жив растеж. Луната задържа това развитие на степента, подходяща за хората. Човекът стои по средата между същества, които се развиват много по-бързо от него, и други, които се развиват много по-бавно. Слънцето поема развитието на живота, Луната – на формата. За човека остава възможността да преобразува образа, до който е стигнал. Той бива подготвян така, че зародишът на аза е могъл да се потопи в него. Чрез това развитието на човека се разпалва в душевно-духовна посока.

Това става в края на лемурийската епоха. Сега човекът трябва да развие на Земята този свой аз с помощта на останалите членове. Това развитие става в края на лемурийската епоха, в атлантската и в наше време.

Човешкият аз обаче може да започне да се самоуправлява само бавно и постепенно. В началото, когато тялото се опложда с аза, азът не е можел да вземе развитието в ръцете си. Проследим ли цялото развитие на Земята, виждаме Земята първо в топлинно състояние. Тогава тя още не е била отделена от другите планети, които са принадлежали към нейната система. Физиката също познава този изходен момент, но само по физически начин. Тя говори за едно мъртво газово кълбо. Откъде е дошъл животът, тя не отговаря. Представя се пораждането на една планетна система като капка олио във вода. В капката се пъхва една карта, която се върти с игла. Тогава се отделят и малки капки. Тези, които правят експеримента, забравят обаче, че те стоят там и въртят. Как би изглеждал експериментът без тях, не казват. Духовни същества са били свързани с това газообразно тяло, с топлинната материя. Причината защо планетите са се отделили, са, че на нашата Земя са се развивали не само хора, но и същества, стоящи по-високо или по-ниско от хората. На Стария Сатурн е имало вече същества, които са прекарвали там своята човешка степен. Днес те са надминали човешката степен. Огнените духове на Старото Слънце се намират днес две степени по-високо, а лунните хора са една степен по-високо от хората. Хората на Сатурн са били духовете на личността, но тогава там са живели и още по-висши същества, които по-преди са били хора. Всички тези същества остават свързани с планетната система.

Слънцето се отделя от Земята, понеже с него са били свързани висши същества, нуждаещи се от друго обиталище. Ако бяха останали на Земята, те щяха да бъдат задържани в своето развитие. Те се нуждаят от бързото темпо.

Не е имало само такива същества, които са се нуждаели от Слънцето, а най-различни същества на най-различните степени на развитието. Някои са се отделили с Уран, за други се оформя Сатурн. Друга планета се е формирала като Юпитер. Той се поражда, когато Земята вече е светела. Така според необходимостта на духовните същества се формират планета след планета. Когато се отцепва Слънцето, то взима със себе си определени същества, които не са можели да останат свързани със Земята, но са можели да следват много бързото темпо на Слънцето.

Тези същества са били по-възвишени от хората, но още не толкова зрели като останалите същества на Слънцето. Тогава от Слънцето се отцепват планети за тези същества – Меркурий и Венера, чиито същества стоят между земните и слънчевите същества. Тези са съществата, които насочват и управляват развитието на аза, когато азът още не може да го прави сам. Да се развие азът е мисията на земното развитие. Едва когато християнството постигне своите най-зрели плодове, хората ще достигат своята степен. Венерините същества действат в астралния и деваханичния свят, или са се въплътявали в хора и са ставали техни водачи. По несъзнателен за хората начин те полагат в тях зародиша за по-нататъшното развитие. От друга гледна точка, те се казват луциферични същества. Меркуриевите същества също стоят във връзка със земното развитие. Те са били първите велики учители в мистериите. Тайно са насочвали заниманията на най-древните посветени. Докато венерините същества живеят много дълго, меркуриевите същества изобщо не познават раждане и смърт, понеже са развили Будхи. Тяхното съзнание продължава без прекъсване през раждане и смърт.

Така обсъдихме някои неща относно протичането на земното развитие, смисъла на пораждането на мировите тела и човека. Това е нова картина на еволюцията. Чрез описанието от различни гледни точки се получава правилна представа за реалността. В момента, когато се догматизира, не може да се проникне в истинския окултизъм.

Духовният живот може да се види постепенно в неговата реалност, когато се търси да се спечели общ поглед, както беше казано в началото.

Преглед:

По време на повторението на сатурновото състояние от Земята се отделят Уран и Сатурн. По време на повторението на слънчевото състояние от Земята се отделя Юпитер. След отделянето от Земята, Слънцето отцепва Меркурий и Венера. След отделянето от Слънцето, Земята отцепва Луната. Нептун не принадлежи към нашата слънчева система.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ


placeholder