Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Пета картина

GA_14 Четири мистерийни драми
Алтернативен линк

ПЕТА КАРТИНА

Подземен скалист храм, скритото мистерийно място на йерофантите. Бенедикт, Теодосий, Романий, Ретардий; Феликс Балде, другата Мария. Йохан в медитация, както в предишната картина.

БЕНЕДИКТ (на изток)

Другари станахте ми вие

във царството на вечния живот

и ето ме сега при вас, дошъл

да търся нужната ми помощ да насоча

съдбата на човека, който трябва

оттука да получи светлина.

През мъките на изпитанията той премина,

положи във горчивите неволи на душата

основата за посвещение,

което трябва знание да му дари.

Като вестител на духа,

изпълних своята задача

да донеса на хората богатства,

които в този храм се съхраняват.

На вас ви предстои сега

да доведете работата ми докрай.

Открих му светлината, чрез която

за първи път прогледна той в духа.

Но за да станат образите истина за него,

ще трябва нашите дела да се обединят.

От себе си говоря само аз,

чрез вас звучат всемирни духове.

ТЕОДОСИЙ (на юг)

Говори силата на любовта,

която свързва светове

и с битие изпълва съществата.

В сърцето му да се излее топлина!

Той трябва да прозре

как мировия дух да приближи,

като пожертва

заблудата на самобитността си.

Ти зрението му сега освободи

от прелестния сън на сетивата:

духа му топлината ще пробуди

от същността на собствената му душа.

Извлече себесъщността му ти

извън телесната обвивка.

А любовта душата му ще укрепи

и тя ще стане огледало,

в което може да се възприема

каквото случва се в духа.

Ще го дари със сила любовта

да се почувства като дух

и ще му изгради ухо,

да чува словото духовно.

РОМАНИЙ (на запад)

И моите слова

не са на същността ми израз.

Говори мировата воля. Както ти доведе

до силата човека, поверен на теб,

за да живее той в духа,

така сега и тази сила ще го води

отвъд пределите на време и пространство.

Той ще достигне сфери,

в които творческите духове царуват.

Те трябва да му се открият,

дела от него да поискат.

С готовност ще ги стори той.

И цели на вселенските творци

ще оживяват в него; с дух

праначала ще го проникнат.

Ще го дарят със сила мировите Власти.

Ще го изпълнят Силите на сферите със светлина.

Ще го възпламенят световни господари.

РЕТАРДИЙ (на север)

Откакто бе създадена Земята,

в кръга си трябваше да ме търпите.

Така и днес на вашия съвет ще трябва

да чуете и моите слова.

За да завършите каквото

обсъдили сте тук добре,

ще мине още доста време.

До днес Земята знак не ни е дала,

че би желала нови посветени.

Додето тук, където сме събрани,

не дойдат и онези същества,

които без да бъдат посветени,

ще могат да освободят духа от сетивата,

на мене ми е позволено

усърдието ви да обуздавам.

Те трябва първо да ни известят,

че ново откровение е нужно на Земята.

И затова задържам в храма

духовната ви светлина,

за да не носи на незрелите души

вреди, наместо благодат.

От себе си аз давам на човека част,

която кара го да счита

сетивната реалност за най-висша,

додето още вижда се опасност

духовното познание очите му да заслепи.

Така ще може вярата все още

да го насочва към духа,

а целите на личната му воля

ще могат да се водят още

от силните желания, които

опипват сляпо в тъмнината.

РОМАНИЙ

Откакто бе създадена Земята,

в кръга си трябваше да те търпим.

Ала изтече вече времето,

за дейността ти отредено.

Във мене чувства мировата воля,

че близо са онези хора,

(Феликс Балде се явява в земния си облик, другата Мария – в душевна форма от скалите.)

които, без да бъдат посветени,

духа си могат да освободят

от външната сетивна илюзорност.

Не можеш вече пътя ни да спираш.

По своя воля храма те ще приближат

и ще ти възвестят, че искат да помагат,

обединени с нас, в духовните дела.

До този миг

не бяха още те готови

и вярваха, че ясновидска сила

и разум трябва да са разделени.

Разбраха до какво умът довежда,

ако от съзерцанието отделен,

в световни дълбини се заблуждава.

Ще ти говорят те за плодове, които

от твойта мощ ще трябва да узреят

в човешките души.

РЕТАРДИЙ

Помагахте на делото ми вие,

макар и несъзнателно. Сега

ще трябва с помощта да продължите.

Ако стоите настрана от всичко,

което в сферата ми се намира,

за дейността ви ще остане

запазено пространство,

каквото имахте до този миг

ФЕЛИКС БАЛДЕ

На мене повели ми сила,

която на духа ми проговори

от земни глъбини,

в светилището да отида.

Тя иска да ви съобщи чрез мен

за грижите и своята неволя.

БЕНЕДИКТ

Приятелю, какво в душата си научи

за мъката, стаена в дълбините земни?

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Онази светлина, която като плод

на знание в човека просиява,

в храна да се превърне трябва

на силите, които в земната тъма

работят за космическия ход.

Отдавна са лишени от храната те.

Защото туй, което в наши дни

развива се във мозъка човешки,

на земната повърхност служи,

но не прониква в дълбините.

Витаят нови суеверия в главата на човека,

отправящ поглед към световното начало

и искащ в областите на духа

да вижда само призраци, които

изникват от сетивната заблуда.

Търговецът за луд ще сметне купувача,

изричащ думи като тези:

„Ей там мъглата в долината може

да се превърне във монети,

с които трябва да ти се плати.“

Търговецът не ще очаква

жълтици от мъглата.

Но ако той да разреши жадува

най-висшите загадки на живота,

приема най-охотно, че всемирът

е бил създаден от мъглявината,

щом тъй науката му казва

като отплата за духовните му нужди.

Учител, който разбере,

че някакъв невежа иска

да се издигне във научни висини,

без изпит да е издържал,

с презрение ще се отвърне.

И въпреки това науката не се съмнява,

че някакво си праживотно може,

без изпити, от дух лишено,

от само себе си в човек да се превърне.

ТЕОДОСИЙ

Защо тогава не откриеш

на други извора на светлината,

сияеща от твоята душа

с такива бляскави лъчи?

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Наричат ме мъдруващ, фантазьор

добронамерените хора,

за други съм глупак,

последвал глупостта си,

от тях не искащ да се поучава.

РЕТАРДИЙ

Показваш колко си необразован,

като говориш по такъв наивен начин.

Не знаеш, че достатъчно разумни

са учените, за да си направят

такова възражение сами, и ако те

не го направят, знаят също и защо.

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Достатъчно са умни, знам,

подобно възражение да разберат,

но не дотам, че в него да повярват.

ТЕОДОСИЙ

Какво да сторим, за да предоставим

каквото нужно е на тези земни сили?

ФЕЛИКС БАЛДЕ

Додето на Земята слушат само хора,

не искащи да си припомнят произхода си духовен,

ще продължават да гладуват в земните недра

онези рудни сили.

ДРУГАТА МАРИЯ

От думите ти, братко Феликс, чувам,

че смяташ за изтекли времената,

когато служехме на земния живот

и оживявахме без посвещение, чрез мъдростта

от собствените жизнени основи,

духа и любовта във битието.

Надигаха се в тебе духовете на Земята,

та без наука светлина да сътворят.

Царуваше във мене любовта,

пораждаща се в битието на човека.

За в бъдеще желаем с братята,

свещенодействащи във този храм,

да носим плодове в човешките души.

БЕНЕДИКТ

Ако се съюзите с нас,

успех ще има делото за посвещение.

И мъдростта, която на сина си дадох,

ще разцъфти у него мощно.

ТЕОДОСИЙ

Ако се съюзите с нас,

за жертва радост ще възникне

и любовта ще влива топлина

в душевния живот на търсещия дух.

РОМАНИЙ

Ако се съюзите с нас,

духовни плодове ще зреят,

ще избуят дела, които от душите

в духовни действия ще се разраснат.

РЕТАРДИЙ

Когато с вас се свържат те,

какво ще стане с мене?

Делата ми ще са безплодни

за ученика на духа.

БЕНЕДИКТ

Ти ще преминеш в друго битие,

изпълнил вече своята задача.

ТЕОДОСИЙ

Живот ще водиш в жертви,

когато сам ще се пожертваш.

РОМАНИЙ

В човешките дела ще носиш плодове,

ако се грижа аз за плодовете.

ЙОХАН (както в предишната картина, излязъл от медитация)

Съзря духовният ми поглед братята във храма.

Приличаха на хората, които

познавам вече в земния живот,

а Бенедикт единствено духовно.

Стоящият до него вляво бе като мъжа,

желаещ само с чувство до духа да стигне.

А третият подобен беше на човека,

признаващ силите в живота

единствено в машините и външните дела.

Четвъртият ми беше непознат.

Погледнах аз в душата на жената,

която след смъртта на своя мъж

обърна се към светлината на духа.

А Феликс пък дойде,

какъвто е в живота.

(Завесата бавно пада.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ


placeholder