Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

18. Бележки

GA_327 Биодинамично земеделие
Алтернативен линк

БЕЛЕЖКИ

Лекциите от този курс бяха официално стенографирани от Курт Валтер от Берлин. Неговият текст беше в основата на първото издание от 1925. За второто издание от 1929 за сравнения бяха използва ни допълнително и стенограмите на госпожа д-р. Л. Колиско и бяха направени поправки на текста. До колко са използвани бележки и на други участници в курса не може да се каже.     

Изнесеният в Дорнах на 20 Юни отчет е поместен и в том 260-а от Събраните Съчинения „Конституцията на Антропософско общество и на Свободната висша школа за Духовна наука. Възстановяване на Гьотеанума 1924-1925 г.“.

(бележките са разпределени и към темите)

*1. Време на прехода от епохата на Кали Юга към Светлата епоха: Кали Юга (мрачната епоха), която започва от 3101 преди Христос, достига своята кулминация, когато Христос се въплътява. Тя приключва с 1899 година. За сравнение изложенията в 3 и 4. Лекция от поредицата „Христовият импулс и развитието на Азовото съзнание“, Събр. Съч. 116 и „Събитието на появата на Христос в етерния свят“, Събр. Съч. 118.        

*2. Девет лекции по въпросите за Кармата: „Карма съдбовно протичане на човешкия живот“, в „Езотерично разглеждане на кармичните взаимовръзки“ Том 5, от Събр.Съч. 239.        

*3. Съобщения за членове на Обществото: виж „Към членовете на Обществото. Мероприятията в Кобервитц и в Бреслау“ в „Какво се случва в Антропософското общество”, „Новини за неговите членове“ година 1, номер от 22 Юни 1924; преиздадено в „Конституцията на общото Антропософско общество и свободната школа за Духовна наука“, Събр. Съч. 260-а.         

*4. Какво е произлязло от Коледното събрание: виж Рудолф Щайнер „Коледното събрание за основаване на общото Антропософско общество 1923-1924“, Събр. Съч. 260, както и „ Конституцията на...“, Събр. Съч. 260-а (виж горе).       

*5. „Идващият ден“: Акционерно дружество за подкрепа на стопански и духовни ценности, седалище Щутгарт, към което са принадлежали мелниците Дишинген с имението, мелниците и дъскорезницата, както и рафинерията в Унтерхуеб, Лахен, Доренвайд и Канценберг във Вюртемберг и в Алгой.              

*6. Густав Теодор Фехнер, 1801 1887, Изследовател Естествознание, Основател на психофизиката. Виж произведението му „Професор Шлайден и Луната“, Лайпциг 1856, стр. 153.        

*7. Матиас Якоб Шлайден, 1804 1881, естествоизпитател.        

*8. Еквизетум, 9.0% силициева киселина: в пепелта!        

*9. Силиций, 28% са: В литературата въз основа на духовните изследвания съдържанието на силиция (силициев окис) съответно на кварца в земната кора се определя около 45 50%.         

*10. Сатурн може да се наблюдава само 15 години: Имат се предвид вероятно тези 15 години от тридесетте години, през които Сатурн обикаля около Земята, през които той се намира над хоризонта на дадено географско място. Освен това за да може да се вижда, през това време Слънцето не трябва да се намира над хоризонта.       

*11. В тяхната минерална маса: В първото издание тези думи липсват.         

*12. Образуване на киселина: Смислова промяна вместо „образуване на кислорода“.        

*13. По правилен начин да облъчат: смислово би трябвало да се каже „да се оставят да облъчат“ или да бъдат възприети.         

*14. Изследвания от г-жа Колиско: Виж Лили Колиско „физически доказателства за действието на най-малките величини“, Щутгарт 1923.     

*15. Пепелна субстанция: Смислова промяна; в по-ранни издания е употребено „растителна субстанция“.    

*16. Гьотевото изречение: „В природата всичко съществува чрез вземане и даване“: буквално „Метаморфоза във висш смисъл чрез вземане и даване, печелене и губене сполучливо описва още Данте.“

Spreche in Proza, № 461, том 5, Goethes Naturwissenschaftliche Schriften“, Kbrschners „Deutsche National-Literatur“, 1884 до 1897, 5 тома Nachdruck Dornach 1975, издадени и коментирани от Рудолф Щайнер Събр. Съч. 1а е.           

*17. Д-р Ита Вегман, 1876 1943; лекар, сътрудник на Рудолф Щайнер, основава Клинично-терапевтичния институт в Арлесхайм Швейцария; от Коледа 1923 до 1935 протоколчик на председателството на Общото антропософско общество и ръководител на Медицинската секция на Свободната висша школа за духовна наука (Goetheanum). Виж Рудолф Щайнер / Ита Вегман „Основи за разширяване на изкуството на лекуване въз основа на духовно-научни познания“ 1925, Събр. Съч. 27    

*18. Д-р. Гюнтер Вахсмут, 1893 1963; от Коледа 1923 до 1963 е секретар и касиер в председателството на Общото антропософско общество и ръководител на Природонаучната секция.     


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ


placeholder