Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Съдържание

GA_121 Отделните души на народите
Алтернативен линк

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

Предговор

1. Първа лекция, Кристияния (Осло), 7. Юни 1910

Ангели, Духове на Народите и Духове на Времето: Тяхното участие в еволюцията на човечеството.

2. Втора лекция, 8. Юни 1910

Нормални и абнормни Архангели. Духовете на езика.

3. Трета лекция, 9. Юни 1910  

Духовете на Народите и възникването на човешките раси.

4. Четвърта лекция, 10. Юни 1910

Развитие на расите и развитие на културите.

5. Пета лекция, 11. Юни 1910

Духовните Йерархии и тяхното проявление във физическия свят. Мисията на Стария Сатурн, Старото Слънце, Старата Луна и Земята.

6. Шеста лекция, 12. Юни 1910, сутрин

Петте основни раси на човечеството.

7. Седма лекция, 12. Юни 1910, вечер

Духовете на Народите и тяхното израстване до степента на Духове на Времето. Монотеизъм и плурализъм. Екзотерично и езотерично християнство.

8. Осма лекция, 14. Юни 1910

Петте следатлантски културни епохи. Сравнителна характеристика на гръцката и северно-германската митология.

9. Девета лекция, 15. Юни 1910

Локи Хьодур и Балдур Залезът на Боговете.

10. Десета лекция,16. Юни 1910

Мисията на отделните народи и култури в миналото, настоящето и бъдещето Соловьов.

11. Единадесета лекция, 17. Юни 1910

Нертус, Видар и новото Христово откровение.

12. Бележки

* * *

Указания относно публикуването на езотеричните лекции на Рудолф Щайнер

За характера на тези частни издания Рудолф Щайнер (1861-1925) казва следното в своята автобиография „Моят жизнен път" (Събр. Съч. №28, гл.35):

„Съдържанието на тези издания бе предвидено да се изнесе под формата на устни, непредназначени за издаване съобщения...

Никъде и в ни най-малка степен не е споменато нещо, което да не представлява чист резултат от изграждащата се Антропософия... Читателят може напълно да ги приеме за това, което Антропософията има да каже. Ето защо... първоначално тръгнахме от условието, те да бъдат разпространявани само всред членовете на Антропософското Общество. Нека обаче се има предвид, че в тези непрегледани от мен ръкописи, има и непълни неща.

Право за оценка на подобно частно издание обаче се признава само на онзи, който знае какво е условието за такава оценка. А за повечето от тези издания условието се състои поне в антропософското познание за човека и космоса, доколкото същността им е изложена от Антропософията и в познанието на това, което под формата на „антропософска история" се съдържа в съобщенията от духовния свят."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder