Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

БЕЛЕЖКИ

GA_120 Откровенията на Кармата
Алтернативен линк

БЕЛЕЖКИ

*1 Според антропософската Наука за Духа, сегашната планета „Земя" е минала през три планетарни състояния, на всяко от които се развива и съответна степен на човешкото съзнание.

1. Старият Сатурн (трансово съзнание)

2. Старото Слънце (спящо съзнание)

3. Старата Луна (сънищно или образно съзнание)

4. Земя (будно или предметно съзнание)

5. Бъдещ Юпитер (имагинативно съзнание)

6. Бъдеща Венера (инспиративно съзнание)

7. Бъдещ Вулкан (интуитивно съзнание)

Планетарното състояние „Земя" включва седем епохи:

1. Полярна епоха

2. Хиперборейска епоха

3. Лемурийска епоха

4. Атлантска епоха

5. Следатлантска епоха

 6. Шеста епоха предстоят

7. Седма епоха предстоят

На свой ред Следатлантската епоха се състои от седем културни епохи:

1.Първа следатлантска културна епоха (Древноиндийска) 7227 5067 пр.Хр.

2.Втора следатлантска културна епоха (Древноперсийска) 5067 2907 пр.Хр.

3.Трета следатлантска културна епоха (Египетско-халдейска) 2907 747 пр.Хр.

4.Четвърта следатлантска културна епоха (Гръцко-римска) 747 пр.Хр. 1413 сл.Хр.

5. Пета   следатлантска   културна   епоха (Съвременната) 1413 3573

6. Шеста следатлантска културна епоха 3573 -5733

7. Седма следатлантска културна епоха 5733 -7893

*2 „Въведение в Тайната Наука" Рудолф Щайнер, Събр. Съч. №13, Антр. Изд. „Даскалов", 1993 г.

*3 Камалока: „място за пречистване" според източния окултизъм, или „чистилище" според учението на католическата Църква. Степените през които минава, човешката индивидуалност след смъртта са подробно опи сани в „Теософия" Рудолф Щайнер, Събр.Съч. №9

*4 „От хрониката Акаша", Рудолф Щайнер, Събр.Съч. №11

*5 В антропософската терминология под „Народностна Душа" (Volksseele) или „Архангелът" на даден народ се разбира точно определено свръхсетивно Същество, чиито действия формират най-вече на равнището на човешкото етерно тяло характерните особености в мисленето и чувствата, присъщи за представителите на даден народ. В своята „Тайна Наука" (Събр.Съч. №13) Рудолф Щайнер обозначава висшите Йерархии, към които принадлежат и Архангелите, по следния начин (в дясно са имената им според езотеричното християнство):

1. Серафими = Духове на Любовта

2. Херувими = Духове на Хармонията

3. Престоли = Духове на Волята

4. Господства (Кириотетес)  = Духове на Мъдростта

5. Сили (Динамис) = Духове на Движението

6. Власти (Ексузиаи) евр. „Елохими" = Духове на Личността

8. Архангели = Духове на Огъня

9. Ангели = Духове на Здрача (Синове на Живота)

*7 „Тайните от библейската история на сътворението" 11 лекции в Мюнхен 16.08-26.08.1910 Рудолф Щайнер Събр.Съч. №122

*8 Елохими еврейското име на „Ексузиаи" (Власти, Духове на Формата)

 


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder