Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

11. Бележки

GA_114 Евангелието на Лука
Алтернативен линк

БЕЛЕЖКИ

*1 Рудолф Щайнер „Развитие на човечеството и познанието за Христос" (Събр. Съч. №100, 8 лекции в Базел от 16 до 25 ноември 1907 г.)

*2 Рудолф Щайнер „Как се постигат познания за висшите светове" (Събр. Съч. №10)

*3 Рудолф Щайнер си служи с древноиндийския израз „Акаша", за да обозначи онази духовна космическа писменост, от която са извлечени най важните описания и факти в неговите лекции и книги. Нередактираният български превод на „Хрониката Акаша" (Събр. Съч. №11) от Димо Р. Даскалов е на разположение в библиотеките на Антропософските Дружества в София и Стара Загора:

Антропософско Дружество „Михаил" София 1000

ул."Цар Симеон" 55, тел:831 144 Светла Бисерова

Антропософско Дружество „Рудолф Щайнер" Стара Загора 6000

ул."Хаджи Димитър Асенов" 18, ап.23, тел: 4 45 24 Георги Акабалиев

Антропософско Дружество „Рудолф Щайнер" София 1336

ж.к. Люлин бл. 611 вх.Г ап.91, тел:246 291 Петко Бояджиев

*4 Девакан:. древноиндийски израз за обозначаване на „духовната област" от свръхсетивния свят (съответствуващ на „небесното царство" в християнската терминология)

*5 Нередактираните български преводи дело на Димо Р. Даскалов на посочените лекционни цикли (Събр. Съч. №110 и №113) са на разположение в библиотеките на Антропософските Дружества в София и Стара Загора.

*6 Според антропософската Наука за Духа, сегашната планета Земя е минала през три планетарни състояния, на всяко от които се развива и съответна степен на човешко съзнание:

1. Старият Сатурн (трансово съзнание)

2. Старото Слънце (спящо съзнание)

3. Старата Луна (сънищно или образно съзнание)

4. Земя (будно или предметно съзнание)

5. Бъдещ Юпитер (имагинативно съзнание)

6. Бъдеща Венера (инспиративно съзнание)

7. Бъдещ Вулкан (интуитивно съзнание)

Планетарното състояние „Земя" включва седем епохи:

1. Полярна епоха

2. Хиперборейска епоха

3. Лемурийска епоха

4. Атлантска епоха

5. Следатлантска епоха

6. Шеста епоха (предстои)

7. Седма епоха (предстои)

На свой ред Следатлантската епоха се състои от седем културни епохи:

1. Първа следатлантска културна епоха (Древноиндийска) 7227 5067 пр. Хр.

2. Втора следатлантска културна епоха (Древноперсийска) 5067 2907 пр. Хр.

3. Трета следатлантска културна епоха (Египетско-халдейска) 2907 747 пр. Хр.

4. Четвърта следатлантска културна епоха (Гръцко-римска) 747 пр. Хр. 1413 сл Хр.

5. Пета следатлантска културна епоха (Съвременната) 1413 3573

6. Шеста следатлантска културна епоха 3573 5733

7. Седма следатлантска културна епоха 5733 7893

*7 Камалока: „място за пречистване" според източния окултизъм, или „чистилище" според учението на католическата Църква. Степените, през които минава човешката индивидуалност след смъртта, са подробно описани в „Теософия", Рудолф Щайнер (Събр. Съч.№9)

*8 Евангелие на Лука 2, 42-52

*9 Рудолф Щайнер „Теософия" (Събр. Съч №9)

*10 Данте Алигиери, 1265-1321, италиански поет, автор на „Божествена комедия", написана през 1307 1321   

*11 Рудолф Щайнер „Евангелието на Йоан" (Събр. Съч. №103, 12 лекции в Хамбург, 1909) и „Евангелието на Йоан и връзката му с другите три Евангелия и особено с Евангелието на Лука" (Събр. Съч. №112, 14 лекции в Касел, 1909)

*12 Ернст Марта „Четирите вида етер", книгата е преведена от Димо Р.Даскалов и е на разположение в библиотеките на Антропософските Дружества в София и Стара Загора

*13 Антропософското Движение има своите първоизточници в духовния свят, а своите проявления тук на Земята. Антропософското Общество е неговата видима структура, включваща Ръководство, представителства и членове, обединени около свободно поетата грижа и отговорност за опазване на онова, което Рудолф Щайнер нарича „антропософски импулс".

След Коледното събрание през 1923-1924 г. в Дорнах, Швейцария, когато Рудолф Щайнер поема председателския пост, Антропософското Движение и Антропософското Общество стават едно цяло.

В България Антропософските Дружества са официално регистрирани по чл.134 от ЗЛС в Стара Загора и София. Тяхната дейност е регламентирана според устава на Антропософското Общество, чието представителство се намира в Дорнах, Швейцария (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Postfach 134, CH-4143 Dornach). Библиотеките на Антропософските Дружества разполагат с голяма част от събраните съчинения на Рудолф Щайнер (на немски и български), с произведения на видни антропософски автори, както и с антропософска периодика. От окултна гледна точка, произходът, целите и задачите на Антропософското Движение и на Антропософското Общество са осветлени в „Езотерични изследвания на кармическите връзки" (Събр. Съч. №235 №240), чиито български преводи дело на Димо Р. Даскалов се съхраняват и са на разположение в библиотеките на Антропософските Дружества в Стара Загора и София.

*14 Carl Weizsacker „Das Neue Testament", 9 Aufl, Tubingen 1904

*15 Духовно-научното изследване на Рудолф Щайнер установява, че не сърцето движи кръвта, а обратно: кръвта е истинската причина за сърдечната дейност. Виж: Рудолф Щайнер „Духовна Наука и медицина" (Събр. Съч. №312, 20 лекции в Дорнах, 1920) и „Окултна физиология" (Събр. Съч. №128,8 лекции в Прага, 1911) двата лекционни цикъла са преведени на български от д-р Теменуга Станева и са на разположение в библиотеките на Антропософските Дружества.

Д-р Емил Танев „Джогингът и съвременният спорт в светлината на Антропософията" (Глава 3 „Как антропософските лекари разбират сърдечно-съдовата система и нейната функция")

За противоположността между „кръв" и „нерви" виж втора лекция от „Общото човекознание като основа на педагогиката" (Събр. Съч. J4293)

*16 Рудолф Щайнер „Евангелието на Йоан" (Събр. Съч. №103, 12 лекции в Хамбург 1908/


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder