Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Съдържание

GA_114 Евангелието на Лука
Алтернативен линк

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

1. Първа лекция, Базел, 15 септември 1909 г.

За разликата между ясновидство и посвещение. Основни аспекти на посвещението. Четирите Евангелия от гледна точка на антропософското духовно-научно познание. Хрониката Акаша като източник на окултни изследвания.

2. Втора лекция, 16 септември 1909 г.

Евангелието на Лука като израз на любовта и състраданието. За същността и задачите на Бодисатвите и Буда. Езотеричната биография на Буда. За предишната инкарнация на праведния Симеон.

3. Трета лекция, 17 септември 1909 г.

Проникването на будисткия светоглед в Евангелието на Лука. Учението на Буда. Осемстепенният път.

4. Четвърта лекция, 18 септември 1909 г.

Окултните центрове на древна Атлантида. За отношението на Буда и неговата Нирманакайя към Натановото дете Исус. Адамовата душа преди грехопадението. Прераждането на Заратустра в Соломоновото дете Исус.

5. Пета лекция, 19 септември 1909 г.

Двете големи духовни течения: на Буда и на Заратустра и тяхното сливане в лицето на Исус от Назарет. Истината за двете деца Исус и тяхното родословие според Евангелието на Матей и Евангелието на Лука.

6. Шеста лекция, 20 септември 1909 г.

Мисията на еврейския народ. Учението на Буда за облагородяването на човешката душа и космическото учение на Заратустра. Илия и Йоан Кръстител.

7. Седма лекция, 21 септември 1909 г.

Двете деца Исус. Въплъщението на Христос в телата на Исус от Назарет. Вишва Карман, Аура Маздао, Яхве. Духовната ложа на дванадесетте Бодисатви и „Тринадесетия".

8. Осма лекция, 24 септември 1909 г.

Следатлантската епоха и промените в човешкото съзнание. Антропософията и нейната мисия: да подготви господството на Духа над материята. Лечебните въздействия на Христовия Аз.

9. Девета лекция, 25 септември 1909 г.

Законите от Синай като предизвестие за епохата на Аза. Учението на Буда за любовта и състраданието. Колелото на закона. Кръвта като израз на Аза. Майтрейя Буда.

10. Десета лекция, 26 септември 1909 г.

Християнството и учението за Кармата и реинкарнациите. Двете разновидности на древното посвещение. Йона и Соломон. Христовият Принцип като нов вид посвещение. Събитието на Голгота като посвещение, изнесено върху сцената на световната история.

11. Бележки

* * *

Указания относно публикуването на езотеричните лекции от Рудолф Щайнер

За характера на тези частни издания Рудолф Щайнер (1861-1925) казва следното в своята автобиография "Моят жизнен път" (Събр. Съч. №28, гл.35):

"Съдържанието на тези издания бе предвидено да се изнесе под формата на устни, непредназначени за издаване съобщения...

Никъде и в ни най-малка степен не е споменато нещо, което да не представлява чист резултат от изграждащата се Антропософия... Читателят може напълно да ги приеме за това, което Антропософията има да каже. Ето защо... първоначално тръгнахме от условието, те да бъдат разпространявани само всред членовете на Антропософското Общество. Нека обаче се има предвид, че в тези непрегледани от мен ръкописи, има и непълни неща.

Право за оценка на подобно частно издание обаче се признава само на онзи, който знае какво е условието за такава оценка. А за повечето от тези издания условието се състои поне в антропософското познание за човека и космоса, доколкото същността им е изложена от Антропософията и в познанието на това, което под формата на "антропософска история" се съдържа в съобщенията от духовния свят."


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder