Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Съдържание

GA_106 Египетски митове и мистерии
Алтернативен линк

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор от Мария Щайнер

Първа лекция

Духовните връзки между културните течения на старите и новите времена.

Втора лекция

Еволюцията на Земята. Първичният атом. Земните епохи и културни периоди.

Трета лекция

Последното атлантско и следатлантско човечество. Древните центрове за Посвещение. Човешката форма като съдържание на медитацията.

Четвърта лекция

Учениците на Ришите и техните опитности при Посвещението като израз на отношенията и процесите на Земята. Тайните на планетите. Изживяването на висшите светове чрез образ, звук и слово. Слизането на първичното Слово.

Пета лекция

Развитието на троичността Слънце, Луна, Земя. Формиращият тон. Озирис и Тифон.

Шеста лекция

Действието на Озирис и на Изис. Хорус - създателят на бъдещия Земен човек. Факти от окултната анатомия и физиология.

Седма лекция

Еволюционните процеси в човешкия организъм до отделянето на Луната. Озирис и Изис като ваятели на човешката форма. Лирата на Аполон.

Осма лекция

Последователното развитие на човешката форма с оглед преминаването на Слънцето през съзвездията на Зодиака. Отхвърлянето на животинските същества. Действието на Лунните сили. Четирите човешки типа. Разделянето на половете.

Девета лекция

Действието на Слънчевите и Лунните Духове. Промени във възприятията и в съзнанието на човека. Постепенното завладяване на физическия свят през отделните културни епохи до момента, когато човекът сваля духовния свят долу на Земята. В най-ниската точка възниква Христовият Импулс, Богът слиза до физическия човек, за да намери той обратния път към духовния свят.

Десета лекция

Древните легенди като образи на космически факти и на събития, разиграващи се между смъртта и новото раждане. Затъмнение на духовното съзнание; опасността от духовната смърт. Просветление чрез принципа на Посветените като предшественици на Христос. Египетското Посвещение и Азовото развитие на човека.

Единадесета лекция

Същност на египетското Посвещение. Египетските жреци и тяхното космическо познание за органите. Значението на Христовото дело за душите на мъртвите.

Дванадесета лекция

Как Духът намира израз в гръцките произведения на изкуството; Духът като роб на материята в нашето време. Христовият Импулс като победител над материята. Пътят на Отците и пътят на Боговете при древните египтяни. Фараонът като син на Изис и Озирис.

 

 

 


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder