Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Съдържание

GA_305 Градивните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство
Алтернативен линк

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ

Духовните основи на възпитанието (I)

Оксфорд, 16. Август 1922

ВТОРА ЛЕКЦИЯ

Духовните основи на възпитанието (II)

Оксфорд, 17. Август 1922

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ

Духовните основи на възпитанието (III)

Оксфорд, 18. Август 1922

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ

Възпитанието на малкото дете и душевната нагласа на възпитателя

Оксфорд, 19. Август 1922

ПЕТА ЛЕКЦИЯ

Учителят като артист във възпитателния процес (I)

Оксфорд, 21. Август 1922

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ

Учителят като артист във възпитателния процес (II)

Оксфорд, 22. Август 1922

СЕДМА ЛЕКЦИЯ

Валдорфското училище като организъм

Оксфорд, 23. Август 1922

ОСМА ЛЕКЦИЯ

За физическото и моралното възпитание

Оксфорд, 24. Август 1922

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ

Възпитанието в по-късната училищна възраст

Оксфорд, 25. Август 1922

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ

Развитието на социалния живот в историята на човечеството

Оксфорд, 26. Август 1922

ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ

Социалните импулси в съвременния свят

Оксфорд, 28. Август 1922

ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ

Човекът в социалния ред: индивидуалност и общност

Оксфорд, 29. Август 1922

БЕЛЕЖКИ


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder