Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Съдържание

GA_254 Окултното движение през 19 век и неговата връзка със съвременната култура
Алтернативен линк

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Първа лекция, 10 Октомври 1915 год.

Ясновидство и мислене. Символизмът на школите за Посвещение. Конфликтът между езотерици и екзотерици за публикуването на езотерично знание. Компромисът, постигнат чрез въвеждането на медиумизма и спиритуализма. Неуспех на опита. Духовната Наука и принципът, следван от екзотериците от средата на XIX век.

2. Втора лекция, 11 Октомври 1915 год.

Медиумни методи на изследване в Теософското Общество. Пътят на познанието в Духовната Наука. Целите на определени тайни Ордени. Крахът на спиритуализма. Уникалната личност на Елена Блаватска. Основаването на Теософското Общество. Събитията, предшестващи основаването на Германската секция на Теософското Общество и развитието на духовно-научното Движение.

3. Трета лекция, 16 Октомври 1915 год.

Материализмът на XIX век. Размисли относно мисловната необходимост от разпознаване на безплодието на материалистичната картина на света. Истинският произход на атомизма.

4. Четвърта лекция, 17 Октомври 1915 год.

Опитът на окултистите да предотвратят падението в материализма. Материализмът в света на мислите през XIX век. Заблудите на медиумизма. Изопачаване на учението за Осмата Сфера при Синет и Блаватска и произхода на това изкривяване.

5. Пета лекция, 18 Октомври 1915 год.

Осмата Сфера. Въздействието на Духовете на Формата и войната, водена от Луцифер и Ариман. Дейността на езотериците, свързани с Висшето Духовенство на Християнството. За "минерализацията" на Луната. Сложността на темата за Осмата Сфера.

6. Шеста лекция, 19 Октомври 1915 год.

Опасността от отклонения по пътя към духовните светове. Ясновидството в древни и сегашни епохи. Ревитализацията на етерното тяло във връзка с новото явяване на Христос. Древното знание все още присъства в епохата на зараждащия се материализъм, например в Хайнрот и Гьоте (Макариа във "Вилхелм Майстер").

7. Седма лекция, 22 Октомври 1915 год.

Изследване на живота между смъртта и новото раждане. Трансформацията на неизползвани физически сили в духовни сили след смъртта. В периода на Камалока след смъртта човек изживява в обратен ред опитностите, изпитани по време на сън. Границите, поставени от науката и религията за да спират навлизането в духовните светове.

8. Осма лекция, 23 Октомври 1915 год.

Целта на използването на символи в т.н. тайни Общества или Ордени. Проблемът за публикуването на досега пазеното в тайна знание. Трансформацията на силите в световната история, илюстрирана с Данте в "Божествена Комедия" и приказката за отец Антониус. Силите, враждебни към природата и човека, скрити зад природните феномени, и опитностите на душите.

9. Девета лекция, 24 Октомври 1915 год.

Изучаването на минералния свят е важно за човешката Земна еволюция. Двойнственост в света на сетивата; тройнственост в свръх-сетивния свят. Ариманическа интелигентност и Луциферическа воля. Опасността от обективен окултизъм (Сцила) и субективен мистицизъм (Харибда) може да бъде избегната чрез изучаване на Духовната Наука.

10. Десета лекция, 25 Октомври 1915 год.

Човешкото съзнание между обективната и субективната реалност, между Ариманическия и Луциферическия свят. Нарушения на съзнанието и тяхната корекция. Митът за Тантал. Водещите принципи на Духовната Наука.

* * *

Следните лекции бяха изнесени от Рудолф Щайнер пред аудитория, запозната с общата основа на неговото антропософско учение. Той често подчертаваше разликата между своите писмени трудове и записките от лекции, изнесени устно и първоначално непланирани за издаване. Трябва да се напомни, че определени по-напред упоменати условия бяха взети за дадени, когато тези съобщения бяха изнесени. "Тези условия", пише Рудолф Щайнер в своята автобиография, "включват поне антропософско познание за Човека и Космоса в неговата духовна същност; също и на това, което може да се нарече “антропософска история", разказано като резултат от проучване в духовния свят."

 

 


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder