Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Съдържание

GA_142 Бхагават Гита и посланието на ап. Павел
Алтернативен линк

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

1. ПРЕДГОВОР ОТ МАРИЯ ЩАЙНЕР

2. ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Кьолн, 28. Декември 1912

Единният план на мировата история. Сливането на три духовни направления в Бхагавад Гита

3.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Кьолн, 29. Декември 1912

Познавателните основи на Бхагавад Гита, Ведите, Санкхия и Йога.

4. ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Кьолн, 30. Декември 1912

Сливането на трите направления в Христовия Импулс. Учението на Кришна.

5. ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, Кьолн, 31. Декември 1912

Същността на Бхагавад Гита и значението на Посланията на апостол Павел.

6. ПЕТА ЛЕКЦИЯ, Кьолн, 1. Януари 1913

Духовността на Майя. Кришна-светлинните одежди на Христос. Възкръсналият.

7. БЕЛЕЖКИ

* * *

Указания относно публикуването на езотеричните

 лекции от Рудолф Щайнер

За характера на тези частни издания Рудолф Щайнер (1861-1925) казва следното в своята автобиография „Моят жизнен път" (Събр. Съч. №28, гл.35):

„Съдържанието на тези издания бе предвидено да се изнесе под формата на устни, непредназначени за издаване съобщения...

Никъде и в ни най-малка степен не е споменато нещо, което да не представлява чист резултат от изграждащата се Антропософия... Читателят може напълно да ги приеме за това, което Антропософията има да каже. Ето защо... първоначално тръгнахме от условието, те да бъдат разпространявани само всред членовете на Антропософското Общество. Нека обаче се има предвид, че в тези непрегледани от мен ръкописи, има и непълни неща.

Право за оценка на подобно частно издание обаче се признава само на онзи, който знае какво е условието за такава оценка. А за повечето от тези издания условието се състои поне в антропософското познание за човека и космоса, доколкото същността им е изложена от Антропософията и в познанието на това, което под формата на „антропософска история" се съдържа в съобщенията от духовния свят."

 


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder