Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Съдържание

GA_131 От Исус към Христос
Алтернативен линк

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

1. ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 5. Октомври 1911

Подсъзнателният душевен живот на човека. Син, Отец и Дух. Посвещение в Духа при розенкройцерите и посвещение във волята при йезуитите. Окултна характеристика на йезуитизма. Екстремното усилване на Исусовия принцип. Директна намеса в чуждата воля.

2. ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 6. Октомври 1911

Християнско-розенкройцерското посвещение. Пътят към изживяване на Христовото Събитие. Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род". Реинкарнация и Карма от антропософска гледна точка. За възможността от повторно възпроизвеждане на Евангелията.

3. ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 7. Октомври 1911

Трите познавателни източника за проникване в християнските тайни: Евангелията, изследването на ясновидеца и вярата. За връзките между Исус от Назарет и индивидуалността на Заратустра. Аполоний от Тиана. Лемурийската епоха и първата инкарнация на човешките души. Блез Паскал и Владимир Соловьов.

4. ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 8. Октомври 1911

Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години. Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос. Антропософското разбиране на Христовото Събитие. Хрониката Акаша. Църковният отец Йеронимус и как той преведе Евангелието на Матей.

5. ПЕТА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 9. Октомври 1911

Четирите съставни части на човешкото същество и тяхната съдба след смъртта. За противоположността между последователите на Буда и древните гърци. Легендата за цар Милинда и будисткия мъдрец Нагазена. За връзките между физическото тяло и Азовото съзнание. Драмата на Йов.

6. ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 10. Октомври 1911

Основният въпрос на християнството: Възкресението. Изживяванията на апостол Павел след Събитието от Дамаск. Вторият Адам. Фантомът на човешкото тяло. Пътят от Кръщението в Йордан до Мистерията на Голгота.

7. СЕДМА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 11. Октомври 1911

Азовата природа на човека. Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: Грехопадението. Възкръсналото тяло на Христос. Жертвата на Христовото Същество в името на Земното развитие.

8. ОСМА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 12. Октомври 1911

Двете деца Исус. Последната физическа инкарнация на Гоутама Буда. Заратустра и Соломоновият Исус. Буда и неговите влияния върху астралното тяло на Натановия Исус. Духовете на Формата и възникването на човешкия Аз. Духовното тяло на Христос. Възкръсналият фантом.

9. ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 13. Октомври 1911

Отношението на отделните човешки души към Христовия Импулс. Възстановяване на връзките между Макрокосмоса и Микрокосмоса. Спасителното Христово дело и неговата обективност. Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията. Езотеричният път: Причастието в Духа и силата на медитацията.

10. ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Карлсруе, 14. Октомври 1911

Езотеричният път към Христос чрез посвещението. Христос като господар на Кармата. Истинският първо образ на човешкото физически тяло. Йешу бен Пандира. Първото и второто Христово Събитие. Мистерията на Голгота и нейният окултен смисъл.

11. БЕЛЕЖКИ

Указания относно публикуването на езотеричните

 лекции от Рудолф Щайнер

За характера на тези частни издания Рудолф Щайнер (1861-1925) казва следното в своята автобиография „Моят жизнен път" (Събр. Съч. №28, гл.35):

„Съдържанието на тези издания бе предвидено да се изнесе под формата на устни, непредназначени за издаване съобщения...

Никъде и в ни най-малка степен не е споменато нещо, което да не представлява чист резултат от изграждащата се Антропософия... Читателят може напълно да ги приеме за това, което Антропософията има да каже. Ето защо... първоначално тръгнахме от условието, те да бъдат разпространявани само всред членовете на Антропософското Общество. Нека обаче се има предвид, че в тези непрегледани от мен ръкописи, има и непълни неща.

Право за оценка на подобно частно издание обаче се признава само на онзи, който знае какво е условието за такава оценка. А за повечето от тези издания условието се състои поне в антропософското познание за човека и космоса, доколкото същността им е изложена от Антропософията и в познанието на това, което под формата на „антропософска история" се съдържа в съобщенията от духовния свят."

 


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder