Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Рудолф Щайнер - обзор върху литературното му и художествено дело

GA_34 Тайната на четирите темперамента
Алтернативен линк

ЛЕКЦИИ ВЪРХУ ВЪЗПИТАНИЕТО

Още през 1884 година Рудолф Щайнер апелира за освобождаване на образованието от всякакво държавно опекунство. Сътресенията от Първата световна война затвърждават концепциите на Рудолф Щайнер за ново изграждане на социалния живот, респективно възпитанието и образованието. Убеден в световноисторическата мисия на антропософския мироглед Емил Молт, директор на унгарската фабрика „Валдорф-Астория", се обръща към него с молба за изграждане на училище, предназначено за децата на работниците във „Валдорф-Астория". През есента на 1919 година в Щутгарт се открива първото Валдорфско училище. Педагогическите лекции на Рудолф Щайнер са над 200. Днес Валдорфските училища и детски градини са част от облика на цивилизования свят.

293.  Цялостното познание за човека като основа на педагогиката. Основен педагогически курс I-ва част 14 лекции  (Дорнах 1919)

294.  Методично-дидактични основи на възпитателното изкуство. Основен педагогически курс II-pa част 14 лекции  (Щутгарт 1919)

295.  Възпитателното изкуство. Основен педагогически курс III-та част 15 лекции  (Щутгарт 1919)

296.  Въпросите на възпитанието като социални въпроси. Духовни, културно-исторически и социални основи на педагогиката във Валдорфските училища 6 лекции  (Дорнах 1919)

297.  Рудолф Щайнер и Валдорфските училища – лекции и разговори (Щутгарт 1919-1924)

299.  Духовнонаучни съзерцания върху говора 6 лекции  (Щутгарт 1920)

300.  Конференции с учители от Валдорфските училища III тома, (1919-1924)

301.  Обновлението на педагогично-дидактичното изкуство чрез Духовната Наука 14 лекции  (Базел 1920)

302.  Познание за човека и организация на обучението 8 лекции Щутгарт 1921)

302а Възпитание и преподаване с оглед познанието за човека 9 лекции  (Щутгарт 1920-23)

303.  Нормалното развитие на телесно-физическия организъм като основа за свободно разгръщане на душевно-духовния човек. Коледен учителски курс. 16 лекции  (Дорнах 1921-22)

304.  Възпитателни и преподавателски методи от гледище на Антропософията 9 лекции  (разл. градове 1921-22)

304а Антропософските възгледи за човека и педагогиката 9 лекции  (разл. градове 1923-24)

305.  Основните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство 12 лекции  (Оксфорд 1922)

306.  Педагогическата практика от гледище на духовно научното познание за човека. Възпитанието на детето и младия човек 8 лекции  (Дорнах 1923)

307.  Съвременният духовен живот и възпитанието 14 лекции  (Англия 1923)

308.  Методика на обучението и предпоставки за възпитанието 5 лекции  (Щутгарт 1924)

309.  Антропософската педагогика и нейните предпоставки 5 лекции (Берн 1924)

310.  Педагогическата стойност на познанието за човека и културната стойност на педагогиката 10 лекции  (Арнхайм 1924)

311.  Познанието за човешкото същество и възпитателното изкуство 7 лекции  (Торкуей 1924)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder