Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Първа картина

GA_14 Четири мистерийни драми
Алтернативен линк

ПЪРВА КАРТИНА

Кантората на Готгетрой, обзаведена в не прекалено модерен стил. Можем да си представим, че Готгетрой е собственик на дърворезно предприятие. Управителят на кантората и секретарят разговарят. Хиларий, по-късно Щрадер.

СЕКРЕТАР

Приятелите от Георгенхайм

споделят, че са също недоволни.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

И те ли също?... Да, ужасно жалко!

Все същите причини. То се вижда

приятелите с болка как усещат,

че трябва да оставят Готгетрой.

СЕКРЕТАР

Те пишат, че ни липсва точността

и че на конкуренция не може

продукцията ни да издържи.

При моите пътувания трябва

едно и също винаги да слушам.

Руши се вече името добро,

от прадеди на Готгетрой градено

и още доразвивано от нас.

Навред се носи слух, че Готгетрой,

от някакви мечтатели омаян,

отдаден е на блянове, тъй вредни

за работата му, с която той

спечелил е световна слава вече.

Хвалбите както бяха многобройни,

така днес упреците се множат.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Отдавна виждаме как Готгетрой

е тласкан в заблуждение от хора,

стремящи се към дарове в духа.

На пориви такива често той

отдаваше се, ала ги държеше

далеч от ежедневната ни дейност.

(Влиза Хиларий Готгетрой.)

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА (на секретаря)

Необходимо е да поговоря

с работодателя ни насаме.

(Секретарят излиза от стаята.)

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Загрижен съм и затова ви търся

да поговоря сериозно с вас.

ХИЛАРИЙ

Какво съветника ми притеснява?

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Тъй ясно произшествия показват,

че производството, уви, запада

и не постигаме, каквото трябва.

Множат се недоволните, които

отричат качеството на труда ни,

а други фирми ни оспорват ранга.

Мнозина забелязват, че изчезва

тъй също нашата прочута точност.

Приятели добри изглежда скоро

доверието си в нас ще изгубят.

ХИЛАРИЙ

Това напълно ми е ясно вече,

ала не ми създава грижи то.

Но имам нужда да обсъдя с вас

идеите, които ме вълнуват,

защото не като служител само,

а също като най-добър приятел

до мен стояхте близо в дейността ми.

Така че трябва ясно да открия

каквото досега загатвах само.

Желаещият ново да твори,

ще трябва старото да изостави.

Не искам работата си да водя,

тъй както водил съм я досега.

Поминък, който в тесен кръг живее,

и работа, предлагаща без смисъл

продукти на пазара във живота,

без грижата какво от тях ще стане,

изглеждат ми лишени от достойнство,

откакто осъзнах как дейността

могла би да се облагороди,

щом форма ѝ дадат духовни хора.

Като творец би трябвало Томасий

да ръководи мястото за труд,

което аз ще построя наблизо.

Тъй туй, което можем да постигнем

по механичен начин, от духа му

ще се оформя творчески, така че

ще може да доставя на човека

във ежедневието му, каквото

необходимо му е, но разкрива

духовна, благородна красота.

Професия с изкуство да се слее,

а ежедневният живот да бъде

проникнат с повече финес и вкус.

Тъй вмъквам в мъртвото сетивно тяло,

каквото представлява дейността ни,

душа, придаваща му смисъл висш.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА (след дълго обмисляне)

За чудноватата идея планът

с духа на времето не си подхожда.

Днес всяко производство трябва строго

да се усъвършенства в тясна сфера.

И силите, оставящи безлично

в живота ефикасно да се влее

отделното във цялото, придават

на всяка част без мисъл стойността,

която мъдростта не ѝ дарява.

Такова начинание изглежда

за мен от смисъл всякакъв лишено.

Наистина не мога да повярвам,

че ще откриете такива хора,

които със готовност да се включат

в реализиране на този план.

ХИЛАРИЙ

Приятелю, мечтания не следвам.

Как бих си аз поставил висши цели,

ако не бе ми пратила съдбата

един човек, способен да извърши

желаното от мен така горещо.

Учудвам се наистина, че в Щрадер

не можете да видите човека.

Познаващият истинската същност

на този дух и притежаващ чувство

за най-висока служба към човека,

не може да се нарече мечтател,

щом като дълг усеща да сгради

поле за работа за този мъж.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА (след като е показал учудване)

И в Щрадер трябва този дух да видя!

Не му ли се откри напълно ясно

как може да се заслепи духът,

щом усет за реалността му липсва?

Да, несъмнено е, че произходът

на механизма му е от духа.

И ако нявга се реализира,

от него ще се лее благодат –

така си вярваше доскоро Щрадер.

Но още дълго той модел ще бъде,

понеже скрити са онези сили,

които могат да го сътворят.

Да мислите така, ме натъжава,

че е добро, завода на мъжа

да поверите, на човека, който

с творението си се провали.

Повело го бе то към висини,

които мамят винаги душата,

която да ги изкачи ще може

едва щом сили има за това.

ХИЛАРИЙ

Как трябва да почитате мъжа,

понеже търсите причини ясни

да го отхвърлите, доказва само

наистина високата му стойност.

Че в делото си нямаше успех,

тъй както казвате, вина той няма,

така че сигурно е, че в кръга ни

на правилното място се намира.

Не може нищо външно да застане

срещу духа му.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Въпреки че аз

за казаното всяка съпротива

опитах в себе си да победя

и да прозра мисловния ви начин,

за още нещо трябва да попитам.

Кой производството ще оцени

и кой разбиране ще прояви

дотам, че да се ползва от труда ви?

Каквото имате, ще го погълне

в началото си работата още.

Не ще успее да просъществува.

ХИЛАРИЙ

Че плановете ми ще се окажат

несъвършени, ми е ясно, щом

разбиране не мога да получа

за новите условия на труд.

Каквото Щрадер и Томасий правят,

би трябвало да се осъществи,

където работилница ще вдигна

за новото познание духовно.

Капезий, Бенедикт, Мария там

каквото възвестяват, ще насочва

духа в човека тъй, че да му стане

потребност във сетивния живот

духовно откровение да влива.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Кръга, далеч от този свят живеещ

за себе си, тъй ще ощастливите.

Страните от човешкия живот.

Желаете уж егоизма в него

да заличите, а по този начин

на новото ви място го градите.

ХИЛАРИЙ

Изглежда мислите, че в блян потънал,

отричам тази опитност, която

аз от живота си съм придобил.

Каквото стойностно за мен изглежда,

могло би да не се осъществи.

Ала дори светът да го презира

и затова то да се провали,

било е някога открито вече

от хора като образец в живота.

Духовно то ще действа на Земята,

макар сетивно да не съществува.

Създадената в него част от сила

във бъдеще ще свързва във единство

духовни цели и сетивна дейност.

Така вести духовната наука.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Като усърден ваш служител исках

необходимото да кажа само.

Но поведението ви ме кара

да чувствам, че да се открия мога

пред вас като приятел пред приятел.

Работейки така до вас, се чувствах

подтикван знание аз да потърся

усърдно за нещата, на които

отдал сте се, пожертвал много сили.

И само поучения откривах

във съчинения, които искат

духовно знание да ни открият.

Макар и да не мога да разбирам

описаните висши светове,

предчувстващ можех аз да си представя

как са настроени и чувстват хора,

които искат да се посветят

на този вид познание със вяра.

Размисляйки, намерих оправдано,

каквото познавачи в тази област

описват като свойства на душите,

издигащи се във духовни сфери.

Но важното е преди всичко, че

заблуда и реалност не успяват

да различат, макар и да внимават,

когато от духовни висини

отново според земните закони

в живота трябва те да се намерят.

Във висшите духовни светове

възникват образи, които правят

душата неспособна да погледне

сетивния живот в реални форми,

и замъгляват те способността

за правилна преценка, толкоз нужна

на хората за земния живот.

ХИЛАРИЙ

Такова възражение могло би

единствено да ме окуражи.

То ми посочва, че във вас откривам

един човек за бъдното си дело.

Как бих могъл дори да предположа,

че тъй добре познавате душите,

желаещи със мене да работят.

Познавате опасности, които

ги застрашават. Техните дела

ще ви разкрият, че познават те

и пътища, които ги предпазват.

Ще опознаете нещата скоро

и в бъдеще у вас аз ще открия

съветник, от когото се нуждая.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Не мога да се посветя на дело,

чиито източници не познавам.

За мен ония хора, на които

се доверявате, са завладени

от спомената от мен заблуда.

Тя съблазнява също други хора,

които искат да се вслушват в тях.

Тя заглушава правилната мисъл.

Ще виждате ревнив съветник в мен,

ако умът ви се стреми към дейност,

която се базира на основи,

намиращи се в земния живот.

Но не приемам вашата идея.

ХИЛАРИЙ

Чрез съпротивата си ще вредите

на работата ни, която трябва

да служи на духовни висши цели.

Защото съм като парализиран,

лиша ли се от вашия съвет.

Но помислете: сериозен дълг

възниква, щом съдбата ни открива

чрез хора като тези важни знаци,

каквито сам аз ясно разпознавам.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Като говорите по този начин,

аз виждам, че напълно сте попаднал,

без да го осъзнавате, в заблуда.

Че правите на хората добро,

допускате, ала реално само

работите за онзи кръг, желаещ

за кратко на духовния си блян,

от вас подкрепян, да се отдаде.

Ще се разгърне тук един живот,

отреждан от духа на тези хора:

въздушни кули ще растат навред

и дейността ни бързо ще западне.

ХИЛАРИЙ

Щом помощ ми отказвате, тогава

аз виждам бъдещето в мрачни краски.

(Отдясно влиза Доктор Щрадер.)

Аз вече ви очаквах, скъпи Щрадер.

Оказва се добро, когато днес

обсъждаме значителни неща,

а правим изводи в по-късно време.

Приятелят ми верен сподели,

че нашият проект изглежда рисков.

Но нека да говори този, който

за делото ни своя дух отдава.

Зависи много от това как хора

във този миг душевно се откриват;

те трябва, както светове се срещат,

велико дело дружно да извършат.

ЩРАДЕР

И тъй, не иска верният помощник

да действа в туй благонадеждно дело,

което мъдростта на Готгетрой

за нас могла би да осъществи?

Ще може да сполучи този план,

ако житейското изкуство мъдро

съюз със бъдещите цели сключи.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Не само настрана да съм желая.

На моя скъп приятел ще докажа

безперспективността на мисълта му.

ЩРАДЕР

Не ме учудва туй, че ви изглежда

без всякаква стабилна почва планът.

Да видя трябваше аз как пропадна

и по-величествен проект, защото

за времето ни са все още скрити

материализиращите сили

за хубаво замислени идеи.

Духовно озарение откри ми

неща напълно верни, ала мъртви.

Против способността ми за преценка

застава туй и вярата убива,

че в тайна фактите духът държи

за сътворението на живота.

И трудно би могло да се докаже,

че тази опитност ми дава сили,

за да избягам от заблуда пак.

Аз трябваше във грешка да изпадна,

за да избегна занапред това,

което истината ще препятства.

Ала съмнението е нормално.

Характерът на мисленето ваше

ще трябва сигурно да предположи,

че методът ни малко обещава.

И много хвалят ви, че с верен усет

участвате в духовния живот,

без да пестите сили, нито време.

Говори се, че искате да бъдат

разделяни духовният стремеж,

желаещ във душевния живот

със свои сили творчески да действа,

и ежедневният житейски труд.

Признавате духовния стремеж

единствено за времето, когато

не е заето с ежедневен труд.

Да свързва идващото от духа

с възникващото във сетивността

е цел на туй течение духовно

и тази цел ме водеше в живота.

УПРАВИТЕЛ НА КАНТОРАТА

Додето жертва за духа духът,

каквото е постигнал в свобода,

ще възвисява той човешките души

и смисъл в битието ще им дава.

Ала ако той също битието

желае в себе си да изживее

и да владее друго битие,

подхранва областите, във които

на истината ще вредят заблуди.

Това познание ми се откри

в старание в духовните неща

и определя моето държане –

не туй, което виждате у мен

като сърдечна склонност, – повлияно

от днешното ми реноме.

ЩРАДЕР

Така

с погрешното си схващане духовно

заставате враждебно в този миг

срещу сегашните ми убеждения.

И трудностите ще се умножат.

Да, на духовния изследовател

би се отдало всичко лесно, щом

за дело свързан е с такива хора,

узнали от природата отпърво

за същността на всяко битие.

Щом мисли, претендиращи, че идват

от извори в духа, се противят

на други мисли с произход духовен,

хармония едва ли ще настъпи.

 (След тихо размишление.)

Ала каквото трябва, ще се случи.

Проверката на моя план ще може

да промени навярно този възглед,

при първи размисъл у вас създаден.

(Завесата пада, докато тримата стоят в размисъл по местата си.)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder