Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Рудолф Щайнер - Обзор върху литературното му и художествено дело

GA_245 Указания за езотеричното обучение
Алтернативен линк

РУДОЛФ ЩАЙНЕР - ОБЗОР ВЪРХУ ЛИТЕРАТУРНОТО МУ И ХУДОЖЕСТВЕНО ДЕЛО

I част: СЪЧИНЕНИЯ

А - Философски и Въвеждащи антропософски съчинения

1. Въведение в естественонаучните съчинения на Гьоте, 1883-1897

1а. Естественонаучните съчинения на Гьоте с обяснителни бележки в текста, 5 тома, 1883-1897

2. Гьоте: основни линии в теорията на познанието, съобразени с идеите на Шилер, 1886

3. Истина и наука. Въведение към “Философия на свободата", 1886

4. Философия на свободата. Основни принципи на модерния светоглед, 1894

5. Фридрих Нитче - борецът срещу своята епоха, 1895

6. Гьотевият светоглед, 1897

7. Мистиката в зората на съвременния духовен живот и нейното отношение към модерния светоглед, 1901

8. Християнството като мистичен факт и мистериите на древността, 1902

9. Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на света, 1904

10. Как се добиват познания за висшите светове, 1904 - 1905

11. От “Акашовата хроника", 1904 - 1908

12. Степени на висшето познание, 1905 - 1908

13. Въведение в Тайната Наука, 1910

14. Четири мистерийни драми, 1910 - 1913

15. Духовното ръководство на човека и човечеството, 1912

16. Път към себепознанието на човека, 1912

17. Прагът на духовния свят, 1913

18. Загадките на философията, 1914

20. Върху загадките на човешкото същество, 1916

21. Върху загадките на душата, 1917

22. Откровението на Гьотевия дух в неговия “Фауст" и в приказката за “Змията и лилията", 1918

23. Същност на социалния въпрос, 1919

24. Статии върху троичното устройство на социалния организъм

25. Космология, религия и философия, 1922

26. Ръководни антропософски принципи. Антропософският път на познание. Мистерията на Михаил, 1924 - 1925

27. За разширение на лечебното изкуство според духовно научните познания, (от д-р Щайнер и д-р Ита Вегман), 1925

28. Моят жизнен път, 1923-1925

Б - Събрани статии (Събр. съч. № 29 - 36)

В - Извлечения от архива на Р. Щайнер (Събр.съч. № 38-47)

II част: ЛЕКЦИОННИ ЦИКЛИ

А - Публични лекции

1. Лекции в “Дома на архитекта", Берлин 1903/4 и 1917/18

(Събр. съч. № 51 - 67)

2. Лекции през интервала 1906 - 1924 (Събр. съч. № 68

- 84)

Б - Лекции пред членовете на Антропософското Общество:

1. Свързани с Евангелията, Христологията, Духовнонаучното човекопознание, Космогонията и еволюцията на човека, Духовните основи на социалния живот, Карма-та (Събр. съч. № 91-244).

2. Лекции върху историята на Антропософското Движение и Антропософското Общество (Събр. съч. № 251 - 263)

В - Специални лекции върху:

1. Изкуство, Евритмия, Драматическо изкуство, Музи

ка, Изобразително изкуство, История на изкуството (Събр. съч. № 271 - 292)

2. Възпитание (Събр. съч. № 293 - 311)

3. Медицина (Събр. съч. № 312 - 319)

4. Естествознание (Събр. съч. № 320 - 327)

5. Социален живот (Събр. съч. № 328 - 341)

6. Лекции пред работниците на 1ьотеанума (Събр. съч. № 347 - 354)

III част: ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Репродукции от скици, рисунки и др.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder