Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Литература

GA_245 Указания за езотеричното обучение
Алтернативен линк

ЛИТЕРАТУРА

Към съдържанието на този том препоръчваме следните произведения на Рудолф Щайнер:

1. Основни произведения

Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на света и човешкото предназначение (1904) Събр.Съч. № 9

Как се постигат познания за висшите светове (1904/05) Събр.Съч. № 10

Степени на висшето познание (1905-08) Събр.Съч. № 12

Въведение в Тайната наука (1910) Събр.Съч. № 13

Път към самопознанието на човека. В осем медитации (1012) Събр.Съч. № 16

Прагът на духовния свят. Афористични изложения (1913) Събр.Съч. № 17

Ръководни антропософски принципи. Антропософският път на познание. Мистерията на Михаил. (1924-25) Събр. Съч. № 26

2. Лекционни цикли

Какво значение има окултното развитие на човека за неговите обвивки - физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло - и неговото Себе (10 лекции Хага 1913) Събр.Съч. № 145

Окултна наука и окултно развитие - Посвещение. Христос през времето на Мистерията на Голгота и Христос в 20. Столетие (2 лекции Лондон 1913) Единично издание от

Екзактно познание на свръхсетивните светове. Христос от гледната точка на антропософията (2 лекции Лондон 1922) Единично издание из Събр.Съч. № 218

Инициационното съзнание. Правилните и погрешните пътища на духовното изследване (11 лекции Торквай 1924) Събр.Съч. № 243

3. Публикации за историята и из съдържанията

 на Езотеричното училище от 1904 до 1914

За историята и из съдържанията на първия клас на Езотеричното училище от 1904 до 1914 (писма, циркулярни писма, документи и лекции) Събр.Съч. № 246

Храмовата легенда и Златната легенда като символичен израз на минали и бъдещи тайни от развитието на човека. Из съдържанията на «Езотеричното училище» (20 лекции Берлин 1904 до 1906) Събр.Съч. № 93

Основни елементи на езотериката (Бележки от един езотеричен курс в 31 лекции) Събр.Съч. № 93а


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder