Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Други мантри - медитации

GA_245 Указания за езотеричното обучение
Алтернативен линк

Други мантри-медитации

1

Im Geiste lag der Keim meines Leibes.[1]

Und der Geist hat eingeprägt meinem Leibe

Die sinnlichen Augen,

Auf daß ich durch sie sehe

Das Licht der Körper.

Und der Geist hat eingeprägt meinem Leibe

Vernunft und Empfindung

Und Gefühl und Wille

Auf daß ich durch sie wahrnehme die Körper

Und auf sie wirke.

Im Geiste lag der Keim meines Leibes.

In meinem Leibe liegt des Geistes Keim.

Und ich will eingliedern meinem Geiste

Die übersinnlichen Augen,

Auf daß ich durch sie schaue das Licht der Geister.

Und ich will einprägen meinem Geiste

Weisheit und Kraft und Liebe,

Auf daß durch mich wirken die Geister

Und ich werde das selbstbewußte Werkzeug

Ihrer Taten.

In meinem Leibe liegt des Geistes Keim.

*

В Духа бе заложен зародишът на моето тяло.

И Духът отпечата в моето тяло

Сетивните очи,

За да виждам с тях

Светлината на телата.

И Духът отпечата в моето тяло

Ум и сетивност,

И чувство и воля,

За да възприемам с тях телата

И да действам върху тях.

В Духа бе заложен зародишът на моето тяло.

В моето тяло е вложен зародишът на Духа.

И аз искам да гравирам в моя Дух

Свръхсетивните очи,

За да виждам с тях на Духовете светлината.

И да отпечатам искам в моя Дух

Мъдрост, сила и любов,

Та чрез мен да действат Духовете

И да стана аз себесъзнателния инструмент

На техните дела.

В моето тяло е вложен зародишът на Духа.

*

2

Ich schaue in die Finsternis:[2]

In ihr ersteht Licht,

Lebendes Licht.

Wer ist dies Licht in der Finsternis?

Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit.

Diese Wirklichkeit des Ich

Tritt nicht ein in mein Erdendasein.

Ich bin nur Bild davon.

Ich werde es aber wiederfinden,

Wenn ich,

Guten Willens für den Geist,

Durch des Todes Pforte gegangen.

*

Взирам се във мрака:

Там изгрява светлина,

Жива светлина.

Кой е тази светлина във мрака?

Това съм аз в моята реалност.

Таз действителност на Аза

Не навлиза в земното ми битие.

Аз съм само неин образ.

Но отново нея ще намеря,

Когато аз

С добра воля за Духа

Премина през вратата на смъртта.

*

3

O Gottesgeist erfülle mich[3]

Erfülle mich in meiner Seele;

Meiner Seele leihe starke Kraft,

Starke Kraft auch meinem Herzen

Meinem Herzen, das dich sucht,

Sucht durch tiefe Sehnsucht

Tiefe Sehnsucht nach Gesundheit

Nach Gesundheit und Starkmut

Starkmut, der in meine Glieder strömt

Strömt wie edles Gottgeschenk

Gottgeschenk von dir, o Gottesgeist

O Gottesgeist erfülle mich.

*

О, Божествен Дух проникни ме

Проникни в душата ми;

На душата ми дай мощна сила,

Мощна сила и на моето сърце,

Моето сърце, що Тебе търси,

Тебе търси със дълбок копнеж,

Със дълбок копнеж за здраве,

За здраве и смелост,

За смелост, която в мойте органи тече

Тече като благодатен Божи дар,

Божи дар от Тебе, о Божествен дух

О, Божествен дух проникни ме.

*

4

Es offenbart die Weltenseele sich[4]

Am Kreuze des Weltenleibes.

Sie lebet fünfstrahlig leuchtend

Durch Weisheit, Liebe, Willenskraft,

Durch Allsinn und durch Ichsinn

Und findet so

Den Geist der Welt in sich.

*

Всемирната душа се проявява

Върху кръста на тялото на света.

Тя петолъчно светейки живее:

Чрез мъдрост и любов, чрез волевата сила,

Чрез сетивото всеобхватно, чрез азовото сетиво,

Така намира

В себе си Духа на света.

*

5

Es leuchtet die Sonne[5]

Dem Dunkel des Stoffes;

So leuchtet des Geistes

Allheilendes Wesen

Dem Seelendunkel

In meinem Menschensein.

So oft ich mich besinne

Auf ihre starke Kraft

In rechter Herzenswärme

Durchglänzt sie mich

Mit ihrer Geistesmittagskraft.

*

Осветява Слънцето

На материята мрака;

Така осветява на Духа

Вселекуващата същност

Душевния мрак

Във моето човешко битие.

Винаги когато осъзнавам

Неговата мощна сила,

С истинска сърдечна топлота

Тя с блясъка си ме прониква

На своята духовна пълнодневна сила.

*

6

Ich trage Ruhe in mir,

Ich trage in mir selbst

Die Kräfte, die mich stärken.

Ich will mich erfüllen

Mit dieser Kräfte Wärme,

ich will mich durchdringen

Mit meines Willens Macht.

Und fühlen will ich

Wie Ruhe sich ergiesst

Durch all mein Sein,

Wenn ich mich stärke,

Die Ruhe als Kraft

In mir zu finden

Durch meines Strebens Macht.

*

Аз нося в себе си покой,

Аз нося в мен самия

Силите, които ме укрепват.

Аз искам да се изпълня

На тези сили с топлината,

Аз искам да се проникна

Със силата на моята воля.

И да чувствам искам аз

Как покой се разлива

През цялото ми битие,

Когато полагам усилие

Покоя като сила

В мене да намеря

Чрез силата на този мой стремеж.

*

Мантра-медитация, която обхваща волята

Sieghafter Geist[6]

Durchflamme die Ohnmacht

Zaghafter Seelen.

Verbrenne die Ichsucht,

Entzünde das Mitleid,

Daß Selbstlosigkeit,

Der Lebensstrom der Menschheit,

Wallt als Quelle

Der geistigen Wiedergeburt.

*

Победоносен Дух

Възпламени мощта

На плахите души.

Изгори себелюбието,

Запали състраданието,

Та саможертвата,

Поток жизнен всечовешки,

Да бликне кат извор

На духовното възраждане.

[1] Тази медитация е била предназначена от самото начало за всички ученици и вероятно е дадена за пръв път през октомври 1906. Във всеки случай тя се споменава за първи път в бележките на Мария Щайнер за езотеричния урок на 2 октомври 1908. От текста на тази медитация е налице ръкопис на Рудолф Щайнер. Но тя разкрива съвсем незначителни различия от текста тук и в първото издание. В първото издание Мария Щайнер е използвала текст, предоставен й от човек, принадлежал към Езотеричното училище. Вероятно по-късно Рудолф Щайнер е променил още нещо в тази медитация.

Според налично съобщение на човек, принадлежал към Езотерич-ното училище, в езотеричните часове преди тази мантра Рудолф Щайнер винаги е казвал розенкройцерската сентенция... От Бога се раждаме - в Христос умираме - чрез Светия Дух се възраждаме (отново оживяваме) - и е завършвал: «И Учителят на Мъдростта и на съзвучието на чувството дава обяснението: В Духа бе заложен зародишът на моето тяло... »

[2] Тази медитация Рудолф Щайнер е дал и обяснил в лекцията си в Лондон на 2. Септември 1923, отпечатана в «Инициационна наука и познание за звездите», Събр.Съч. № 228. Макар че медитацията не е била дадена във връзка с Езотеричното училище, тя все пак беше оставена и в това ново издание, понеже беше публикувана от Мария Щайнер във втората тетрадка на «Из съдържанията на Езотеричното училище», навярно и поради това, че Рудолф Щай-нер я обозначава «като вид медитация за придобиване на Аза», и нейните слова «могат да бъдат записани в душата на всеки съвременен човек».

За следващите пет медитации, които са били дадени на отделни ученици, не може да се удостовери дали това е станало вътре в Езотеричното училище или извън него.

[3] Според оригинален текст на Рудолф Щайнер. Първата от тях е позната под наименованието «Молитва за болни».

[4] Медитацията е предоставена на Мария Щайнер за първо печатане във второто издание на първата тетрадка «От съдържанията на Езотеричното училище» от получателя на медитацията. В издателството не се намира оригиналният ръкопис.

[5] Следващите три медитации са публикувани от Мария Щайнер в «От съдържанията на Езотеричното училище» според предоставени й текстове. В архива няма оригинални ръкописи.

[6] Наименованието «Мантра-медитация, която обхваща волята» за медитацията «Победоносен Дух... » е дадено от Мария Щайнер при публикуването в «Из съдържанията на Езотеричното училище». В един наличен текст тя се нарича също «Молба за силна воля». Според два налични еднакви текста последният ред на тази мантра е «...да бликне кат извор». А не «блика кат извор», както е в първото издание.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder