Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Медитации, които обхващат времевата същност на Йерархиите (дневни мантри)

GA_245 Указания за езотеричното обучение
Алтернативен линк

Мантри

върху които може да се медитира наред

 с главните и съпровождащите упражнения

МЕДИТАЦИИ

КОИТО ОБХВАЩАТ ВРЕМЕВАТА СЪЩНОСТ НА ЙЕРАРХИИТЕ[1]

(Мантри за дните)

«...седем мантри (сентенции), предназначени за седемте дни на седмицата. Упражняват се така, че в петък човек се задълбочава в мантрата за събота, в събота - в мантрата за неделя и т.н. Можете да ги правите повече пъти на ден и да се опитате 20-30 минути да изчерпате дълбочината на една такава мантра. От тях ще имате много голяма полза за придобиване на връзка с мистерията на всепроникващата седмократно ст.»

В окултен смисъл денят започва в шест часа следобед.

FREITAG FÜR SAMSTAG

Großer umfassender Geist,

der Du den endlosen Raum erfülltest,

als von meinen Leibesgliedern

keines noch vorhanden war.

Du warst.

Ich erhebe meine Seele zu Dir.

Ich war in Dir.

Ich war ein Teil Deiner Kraft.

Du sandtest Deine Kräfte aus,

und in der Erde Urbeginn spiegelte sich

meiner Leibesform erstes Urbild.

In Deinen ausgesandten Kräften

war ich selbst.

Du warst.

Mein Urbild schaute Dich an.

Es schaute mich selbst an,

der ich war ein Teil von Dir.

Du warst.

ПЕТЪК ЗА СЪБОТА

Велик всеобхватен Дух,

Ти, който изпълваше безкрайното пространство,

когато органите на моето тяло

още ги нямаше.

Ти беше.

Аз извисявам душата си към Тебе.

Аз бях в Тебе.

Аз бях част от Твоята сила.

Ти излъчи Своите сили

и в началото на Земята се отрази

първообразът на моето тяло.

В излъчените Твои сили

бях самият аз.

Ти беше.

Моят първообраз Те съзерцаваше.

Съзерцаваше самия мен,

който бях от Тебе част.

Ти беше.

SAMSTAG FÜR SONNTAG

Großer umfassender Geist,

viele Urbilder sproßten aus Deinem Leben,

damals, als meine Lebenskräfte

noch nicht vorhanden waren.

Du warst.

Ich erhebe meine Seele zu Dir.

Ich war in Dir.

Ich war ein Teil Deiner Kräfte.

Du verbandest Dich

mit der Erde Urbeginn

zur Lebenssonne

Und gabest mir die Lebenskraft.

In Deinen strahlenden Lebenskräften

war ich selbst.

Du warst

Meine Lebenskraft strahlte in der Deinen

in den Raum,

mein Leib begann sein Werden

in der Zeit.

Du warst.

СЪБОТА ЗА НЕДЕЛЯ

Велик всеобхватен Дух,

много първообрази поникнаха от Твоя живот

някога, когато моите жизнени сили

още ги нямаше.

Ти беше.

Аз извисявам душата си към Тебе.

Аз бях в Тебе.

Аз бях част от Твоите сили.

Ти се свърза

с праначалото на Земята,

стана Слънцето на живота

и ми даде жизнената сила.

В сияещите Твои животворни сили

бях самият аз.

Ти беше.

Моята жизнена сила сияеше в Твоята

в пространството,

моето тяло започна да се формира

във времето.

Ти беше.

SONNTAG FÜR MONTAG

Großer umfassender Geist,

in Deinen Lebensformen leuchtete Empfindung,

als meine Empfindung

noch nicht vorhanden war.

Du warst.

Ich erhebe meine Seele zu Dir.

Ich war in Dir.

Ich war ein Teil Deiner Empfindungen.

Du verbandest Dich

mit der Erde Urbeginn,

und in meinem Leibe begann

das Leuchten der eignen Empfindung.

In Deinen Gefühlen

fühlte ich mich selbst.

Du warst.

Meine Empfindungen fühlten Dein Wesen in sich,

Meine Seele begann in sich zu sein,

weil Du in mir warst.

Du warst.

НЕДЕЛЯ ЗА ПОНЕДЕЛНИК

Велик всеобхватен Дух,

в Твоите форми на живот светеше усещане,

когато моето усещане

още го нямаше.

Ти беше.

Аз извисявам душата си към Тебе.

Аз бях в Тебе.

Аз бях част от Твоите усещания.

Ти се свърза

с праначалото на Земята

и в моето тяло започна

да свети моето собствено усещане.

В Твоите чувства

се усещах аз самият.

Ти беше.

Моите усещания чувстваха Твоята същност в себе

си,

душата ми започна да съществува в себе си,

защото в мене беше Ти.

Ти беше.

MONTAG FÜR DIENSTAG

Großer umfassender Geist

in Deine Empfindungen lebte Erkenntnis,

als mir noch nicht Erkenntnis gegeben war.

Du warst

Ich erhebe meine Seele zu Dir.

Ich zog ein in meinen Leib.

In meinen Empfindungen lebte ich mir selbst.

Du warst in der Lebenssonne;

in meiner Empfindung

lebte Dein Wesen als mein Wesen.

Meiner Seele Leben

war außerhalb Deines Lebens.

Du warst.

Meine Seele fühlte ihr eigenes Wesen in sich.

In ihr erstand Sehnsucht, –

die Sehnsucht nach Dir,

aus dem sie geworden.

Du warst.

ПОНЕДЕЛНИК ЗА ВТОРНИК

Велик всеобхватен Дух,

в Твоите усещания живееше познание,

когато на мене още не беше дадено познание.

Ти беше.

Аз извисявам душата си към Теб.

Аз навлязох в моето тяло.

В моите усещания заживях за мен самия.

Ти беше в Слънцето на живота;

в моето усещане

Твоята същност живееше кат мое същество.

На моята душа животът

бе вече извън Твоя живот.

Ти беше.

Моята душа усещаше в себе си своята собствена

същност.

В нея възникна копнеж, –

копнежът по Тебе,

от Когото тя бе създадена.

Ти беше.

DIENSTAG FÜR MITTWOCH

Großer umfassender Geist

in Deines Wesens Erkenntnis ist Welterkenntnis,

die mir werden soll.

Du bist.

Ich will einigen meine Seele mit Dir.

Dein erkennender Führer

beleuchte meinen Weg.

Fühlend Deinen Führer

durchschreite ich die Lebensbahn.

Dein Führer ist in der Lebenssonne;

er lebte in meiner Sehnsucht;

aufnehmen will ich sein Wesen

in meines.

Du bist.

Meine Kraft nehme auf

des Führers Kraft in sich.

Seligkeit zieht in mich, –

die Seligkeit, in der die Seele

den Geist findet.

Du bist.

ВТОРНИК ЗА СРЯДА

Велики всеобхватен Дух,

в Твойто същество познанието е познание световно,

което аз трябва да постигна.

Ти си.

Аз искам да съединя душата си със Тебе.

Твоят вещ водач

да осветява моя път.

Чувствайки Твоя водач

преминавам пътя на живота.

Твоят водач е в Слънцето на живота;

той живееше в моя копнеж;

искам да поема неговата същност

в моето същество.

Ти си.

Mоята сила ще поеме в себе си

силата на водача.

Блаженство ме изпълва, –

блаженството, в което душата

Духа намира.

Ти си.

MITTWOCH FÜR DONNERSTAG

Großer umfassender Geist,

in Deinem Lichte strahlt der Erde Leben,

mein Leben ist in dem Deinen.

Du bist.

Meine Seele wirkt in der Deinen.

Mit Deinem Führer gehe ich meinen Weg;

ich lebe mit Ihm.

Sein Wesen ist Bild

meines eignen Wesens.

Du bist.

Des Führers Wesen in meiner Seele

findet Dich, umfassender Geist.

Seligkeit wird mir

aus Deines Wesens Hauch.

Du bist.

СРЯДА ЗА ЧЕТВЪРТЪК

Велик всеобхватен Дух,

в Твоята светлина сияе животът на Земята,

моят живот е в Твоя живот.

Ти си.

Моята душа действа в Твоята душа.

С водача Твой аз вървя по своя път;

аз живея с Него.

Неговото същество е образ

на собственото мое същество.

Ти си.

Съществото на Водача в моята душа

намира Тебе, всеобхватен Дух.

Блаженство за мен е

полъхът от Твойта същност.

Ти си.

DONNERSTAG FÜR FREITAG

Großer umfassender Geist

in Deinem Leben lebe ich mit der Erde Leben

In Dir bin ich.

Du bist.

Ich bin in Dir.

Der Führer hat mich zu Dir gebracht;

ich lebe in Dir.

Dein Geist ist

meines eignen Wesens Bild

Du bist

Gefunden hat Geist

den umfassenden Geist,

Gottseligkeit schreitet

zu neuem Weltschaffen.

Du bist. Ich bin. Du bist.

ЧЕТВЪРТЪК ЗА ПЕТЪК

Велик всеобхватен Дух,

в Твоя живот живея аз с живота на Земята.

В Тебе аз съм.

Ти си.

Аз съм в Тебе.

Водачът ме доведе при Тебе;

аз живея в Тебе.

Твоят Дух е

образ на собственото мое същество.

Ти си.

Дух намери

всеобхватния Дух.

Божествено блаженство пристъпва

към ново светосътворение.

Ти си. Аз съм. Ти си.

NACH DEM VORIGEN JEDEN TAG

Großer umfassender Geist,

mein Ich erhebe sich von unten nach oben

ahnen mög es Dich im Allumfassen.

Der Geist meines Wesens durchleuchte sich

mit dem Licht Deiner Boten,

Die Seele meines Wesens entzünde sich

an den Feuerflammen Deiner Diener

Der Wille meines Ich erfasse

Deines Schöpferwortes Kraft.

Du bist.

Dein Licht strahle in meinen Geist,

Dein Leben erwarme meine Seele,

Dein Wesen durchdringe mein Wollen,

daß Verständnis fasse mein Ich

für Deines Lichtes Leuchten,

Deines Lebens Liebewärme

Deines Wesens Schöpferworte

Du bist.

КЪМ ПРЕДИШНОТО ВСЕКИ ДЕН

Велик всеобхватен Дух,

моят Аз се издига отдолу нагоре

иска да те долови във всеобхватността.

Духът на моето същество се просветлява

от светлината на Твоите вестители,

душата на моето същество пламва

от огнените пламъци на Твоите служители,

волята на моя Аз улавя

силата на Твоето творящо Слово.

Ти си.

Твоята светлина да засияе в моя Дух,

Твоят живот да стопли душата ми,

Твоята същност да проникне моята воля,

та моят Аз да придобие разбиране

за блясъка на Твоята светлина,

за любвеобилната топлота на Твоя живот,

за Творческото Слово на Твоето Същество.

Ти си.

[1] Това наименование е дадено от Мария Щайнер при първото отпечатване в третата тетрадка «От съдържанията на Езотеричното училище». Този текст е взет дословно от едно писмо от 4. Август 1907 до един ученик. В съответствие с това правилото «Към предишното всеки ден» за осмата мантра беше дадено по-късно. С голяма вероятност може да се приеме, че в началото тези медитации са били давани само на малко ученици и едва по-късно общо на всички, тъй като в общите езотерични уроци за тях се споменава едва от 1909/10. Текстът е възпроизведен според един оригинален ръкопис на Рудолф Щайнер, в който обаче в медитацията от петък срещу събота липсва третият ред отдолу нагоре и поради това го няма в първото издание на третата тетрадка на «От съдържанията на Езотеричното училище». Вероятно този ред е бил добавен от Рудолф Щайнер по-късно, тъй като се съдържа в различни други налични ръкописи, също и на Мария Щайнер.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder