Рудолф Щайнер
www.rudolfsteinerbg.com

НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English
< ПРЕДИШЕН ТЕКСТ | КАТАЛОГ С ТЕКСТОВЕ | СЛЕДВАЩ ТЕКСТ >

Съдържание

GA_245 Указания за езотеричното обучение
Алтернативен линк

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод. Задачата на Духовната наука

Бележки от една лекция в Берлин през 1903 или 1904

I

ВСЕОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (СЪПРОВОЖДАЩИ УПРАЖНЕНИЯ)

Всеобщи изисквания, които трябва да постави пред самия себе си всеки, който иска да постигне духовно развитие

Следващи правила в продължение на «Всеобщи изисквания»

За дните на седмицата

Дванадесет добродетели за медитиране и съблюдаване в живота

II

ГЛАВНИ УПРАЖНЕНИЯ

Две общо дадени главни упражнения

Обяснения към двете предходни главни упражнения

Главни упражнения, дадени индивидуално на различни ученици

III

МАНТРИ

за медитиране извън главните и съпровождащите упражнения

Медитации, които обхващат времевата същност на Йерархиите (дневни мантри)

Други мантри - медитации

За един починал

IV

ОБЯСHЕHИЯ В ЕЗОТЕРИЧНИТЕ ЧАСОВЕ

Езотеричен час в Берлин на 24 Октомври 1905. Единствените записки от Рудолф Щайнер на езотеричен час

Бележки от езотеричния час в Берлин, 13. Април 1906, Разпети петък. За обединението на отражението с първообраза. АУМ и Великденската мисъл

Бележки от езотеричния час в Берлин на 2 Октомври 1906. За изграждане на духовното тяло чрез медитация

Бележки от езотеричния час в Берлин на 14 Ноември. Събуждане на човека за самосъзнанието

Бележки от езотеричния час в Мюнхен на 6 Юни 1907. Основите за едно езотерично обучение

Кратки бележки от езотеричния час в Берлин на 9 Октомври 1907. Значението на 1879 година Една медиативна формула 144

Бележки от езотеричния час в Мюнхен на 16 Януари 1908 и Берлин 26 Януари 1908. За дихателния процес

V

Евангелието на познанието и неговата молитва

Слово при полагане Основния камък на сградата в Дорнах на 20 Септември 1913

VI

ДРЕВНИ И СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ УПРАЖНЕНИЯ

Две лекции от Рудолф Щайнер, включени допълнително към немското издание

Лекция от 27 Май 1922, Дорнах

Лекция от 20 Август 1922, Оксфорд

Послесловие на немския издател

Бележка на редактора

Бележки

Литература

Рудолф Щайнер - Обзор върху литературното му и художествено дело


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ


placeholder