Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Дарение | Контакти | English

  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Младежки събори (Съборни) подредени по азбучен ред
броя беседи
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н
О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Я    

През 20 те години в братството се включват много млади хора, така наречения „втори ешалон“. Това са младежи идващи както от различните религиозни направления в страната, така и анархисти, атеисти, толстоисти, теософи, антропософи и др. Всички са привлечени от магнетизма на Учителя и новото учение. Под напора на голямата им любознателност и наличието на различните гледища, които ги вълнуват, Учителят провежда т.н. Младежки събори за поясняване и правилно насочване на младите. Те са осем на брой, от 1923 до 1930 г. включително. Провеждат се преди деня на Учителя - Петровден, с изключение на V-тия събор, проведен от 14 до 17 август 1927 година, поради построяването на новия салон на Изгрева, и последния 8-ми събор от 12 до 14 юли 1930 г. Всичките се провеждат в София.

Цветът на младата интелигенция в Братството изнася, доклади и реферати, които засягат въпросите за анархизма, комунизма, атеизма, толстоизма и новото учение. По време на всеки събор, Учителя изнася по няколко беседи, които са отпечатани като беседи от младежките събори. В сайта засега не са сложени текстовете на рефератите на другите участници. Те могат да се прочетат от книгите. Учителят с голяма любов и умение ръководи и коригира младежките, в повечето случай наивни разбирания и ги насочва към практическо приложение на новите идеи, изнесени в Словото.